Informasjon til foresatte om gjenåpning 21. april

I påsken vedtok myndighetene gjenåpning av landets barnehager. Barnehagene i Åsnes kommune er klare for gjenåpning tirsdag 21/4.2020

Foreldre/foresatte skal være trygge på at vi tar oss godt av barna, og på tross av hensyn som må tas, skal vi ha fokus på tillit, trygghet, trivsel, lek og læring.

De første ukene vil allikevel bære preg av en annen type organisering, og noen annerledes rutiner. Vi forholder oss til de gitte nasjonale retningslinjer og tiltak.

Det betyr ;

  • At vi har noe redusert åpningstid for å kunne ivareta smitteverntiltakene
  • At barna er delt inn i mindre grupper
  • At det er en/to ( delte – og hele stillinger ) voksne som har ansvar for den samme gruppen
  • At både ute – og inne området er inndelt i mindre «baser»
  • At barna blir tatt imot utendørs. Hver gruppe har sin egen møteplass
  • At vi er mer ute (enn vanlig)
  • At vi har nye/andre rutiner på hygiene, håndvask, vask av leker, overflater, dørhåndtak mm.
  • At mange leker er ryddet bort
  • At de ikke får servert mat i barnehagen, men må ha med egne matpakker

 

Det er i tillegg sendt ut et informasjonsskriv fra smittevernoverlegen / sektorleder, og det er lagt ut egne, mer detaljerte skriv på IST (på barnas egne avdelinger). Ellers anbefaler vi dere å lese nøye gjennom det som ligger inne på udir.no, og spesielt det med sykdom og symptomer.

Vi skal fortsatt trøste, gi omsorg, leke og undre oss sammen. Gleder oss til å møte barna igjen!!