Kan barnet komme til skole og barnehage med sykdomstegn?

Barn/elever (også voksne) skal ikke møte på skole og i barnehage når de har symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon (feber, halsvondt, ørebetennelse, hodepine). 


 

 

Snørr er den vanskeligste biten:
- Nytt snørr, og tykt, gult/grønt snørr: Barnet skal være hjemme og se an.
- Dersom dette vedvarer over et par dager eller øker på, skal barnet testes.
- Er snørret litt blankt, og gjerne da barnet leker ute o.l., ser vi bort fra det.
- Dersom barnet "alltid" er snørrete, må det vurderes om det er endring eller ikke.

 

Det er lav terskel for å teste, men det testes ikke første dag barn får symptomer med mindre vi vet de har vært eksponert. Som regel er det lurt å vente et par dager for å være sikre på at man har fått "nok" virus til at det kan påvises. Foreldre kan derfor bli nektet test dersom barnet fikk symptomer samme dag eller kvelden før. 
 

Utover dette gjelder som tidligere:
Barnet skal være i form en hel dag før det sendes tilbake etter sykdom. De skal spise som vanlig og orke en dag med lek og læring. Ofte sies at det skal ha vært en dag uten feber før de returnerer. Ved luftveisinfeksjon skal de være negative eller de skal ha hatt svært lette symptomer kun en dag før de ble bra. 
 

NB: Fastlegene har mulighet for E-konsultasjoner og er tilgjengelige dersom foreldre er i tvil. 

Barn og elever er ikke immune og kan både bli syke og spre smitte. Foresatte og ansatte, spesielt i skolen, må minne elevene om avstand, og at man ikke skal «sitte oppå hverandre», klemme, bytte klær eller drive med annet som øker faren for spredning.

Det er også verdt å merke seg at det er områder i Norge som er mer utsatt enn andre. Har man besøkt disse områdene, eller utlandet, eller har planer om det, bør man være ekstra forsiktig. Smittevern er viktig. Ett tilfelle kan få svært store konsekvenser for lokalsamfunnet. Vi ønsker ikke ny nedstenging.

 

Anbefalt lesning fra Utdanningsdirektoratet (udir.no):

For barnehagene 

For skolene

 

Barnehage og skole kan ikke overprøve legers vurderinger i ulike saker som handler om Covid19, heller ikke myndighetenes bestemmelser om karantene. Avgjørelser kan virke urettferdige, og leger kan gjøre forskjellige vurderinger, men dette er ikke noe sektor oppvekst rår over. Vi deltar ikke i vurderinger av barns helse.

 

Innholdet over er en tydeliggjøring av forventningene rundt smittevern i barnehage og skole. De faglige punktene er drøftet med kommuneoverlege Jorun Slettli. Ikke alle råd og anbefalinger er nedfelt som forskrift, men de skal være førende i sektor oppvekst. En tommelfingerregel er at unngåelse av smittespredning er en prioritet.

 

Artikkelliste