Foreldre inviteres til kurs i "Trygghetssirkelen"

Barne- og familieteamet i Åsnes kommune inviterer til foreldrekurs i "Trygghetssirkelen". Kurset er beregnet på foreldre til 13-18 år gamle ungdommer. Målet med kurset er å støtte foreldrene i samspillet med ungdommene deres. . - Klikk for stort bilde 

Foreldreveiledningsprogrammet «Trygghetssirkelen» bygger på 50 års forskning og kunnskap om foreldre og barn. Kurset er til ungdomsforeldre, og er basert på det samme innholdet som COS-barn. Målet med kurset er å støtte foreldrene i samspillet med sine ungdommer. 

Videre forståelse for hvor viktig trygghet er i samspill med barn/ ungdom, og bevissthet rundt ungdomstidens utfordringer, både for ungdommen og omsorgspersonene.

Vi vil presentere Trygghetssirkelen, og bruke denne i temaene som gjennomgås , og vi vil vise eksempler fra korte filmsnutter. Det er plass til mellom 8 og 12 deltagere.

 I kurset vil du blant annet lære om følgende:

  • Hvordan kan jeg tolke og forstå ungdommens behov?
  • Hvordan kan jeg ta ungdommens perspektiv?
  • Hvordan påvirker det jeg sier og gjør ungdommen?
  • Hvordan kan jeg regulere både mine egne og ungdommens følelser?
  • Hvordan kan jeg takle egen frustrasjon når ungdommen utfordrer meg?

Programmet legger vekt på at alle foreldre har sine «kamper» og ting de strever med. I stedet for å lære teknikker for hvordan takle ungdoms atferd, vektlegger dette kurset refleksjon hos foreldrene på hva adferden hos barnet egentlig handler om. På denne måten gis du som forelder flere valg til hvordan du kan løse utfordringene.

Det å delta i Trygghetssirkelen kan komme til glede og nytte i alle relasjoner – ikke bare mellom deg og ungdommen din.

Du /dere får best utbytte dersom du/dere prioriterer å delta alle gangene. Kurset går over 7 ganger á 1,5 time. Dersom dere har behov for dokumentasjon til arbeidsgiver, kan vi utstede dette.

Kursholdere:

Reidun Reikerås  og Anne Kjersti Skarderud fra Barne- og familieteamet. 

Sted: Familiens Hus , Negardsveien 1. Kursdeltagere møter i 2. etasje, inngang ved Elon. 

Oppstart september 2022

Tidspunkt:

Tirsdag 27.9.

Torsdag 6.10.

Torsdag 20.10.

Tirsdag 25.10.

Tirsdag 1.11.

Torsdag 10.11.

Tirsdag 15.11 .

Alle dager kl. 14-15.30.

Det tas forbehold om at det kan bli noen endringer av datoer.

Påmelding:  Åsnes helsestasjon, tlf. 62 95 67 70.

Velkommen!