Frisklivssentralen i Solør fyller 10 år

Det ble markert med feiring i frisklivsentralens lokaler i Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus med blant annet ballonger, gratulasjonshilsener og sunne smoothier.

Klikk for stort bildeFrisklivssentralen har markert sine første 10 år. Fra venstre de frivillige aktivitetskontaktene Torbjørn Vanndal og Eva Neser, Ingvild Arnesen (prosjektleder for frisklivssentralen ved starten i 2011), og frisklivsveilederne Thomas Meiningen og Liv Brekka.     

Frisklivssentralen har som mål å motivere og støtte personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk-bruk, eller som søker hjelp til å mestre sin livssituasjon. 

Våler-ordfører May-Liss Sæterdalen var blant dem som gratulerte jubilanten.

- Dere bidrar til at mange innbyggere i Våler har fått en bedre hverdag. Dette er et lavterskeltilbud som vi trenger nå og i framtida, sa hun.

Fra vektreduksjon til kursmangfold

Frisklivssentralen kom i gang i 2011 gjennom økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet. Alle tre Solør-kommunene var med. Den gang var tilbudet mest sentrert rundt vektreduksjon, som et prosjekt med tre års varighet. I 2014 trakk Grue seg ut, mens Åsnes og Våler fortsatte.

I løpet av årene som har gått har tilbudet blitt utvidet, og i tillegg til frisklivstrening gjennomføres det kurs i røykeslutt, søvnkvalitet, depresjonsmestring og kosthold. Tilbudet er nå mer lavterskel, og det gjennomføres lærings- og mestringskurs i blant annet kreftmestring, diabetes type 2 og kols. Frisklivssentralen samarbeider med en rekke andre kommunale tjenester samt frivillige lag og foreninger. Helserelatert opplysningsarbeid til kommunenes innbyggere er også en viktig del oppgavene.

En bedre hverdag

To frisklivsveiledere, to prosjektmedarbeidere og to frivillige aktivitetsveiledere sørger for å tilby frisklivssentralens tjenester.  

En oppfølging ved Frisklivssentralen begynner med en samtale med frisklivsveileder for å kartlegge hvilket behov og hvilke aktiviteter eller kurs som kan passe den enkelte. Oppfølging ved Frisklivssentralen gjennom en frisklivsresept har en varighet på tre måneder, med mulighet for forlengelse.

For frisklivssentralens del er det viktig å ikke fokusere på sykdom, men heller hva man gjøre for å få det bedre i hverdagen.

Forskning på frisklivssentraler i Norge viser at deltakerne opplever en betydelig bedre livskvalitet etter oppfølging.

Gratulerer med jubiléet og alle årene som kommer!

Les mer om Frisklivssentralen her