Styrker lokalsamfunnets kunnskap om demens

Klikk for stort bildeHvordan opptrer man i møte med personer med demens? Det tilbyr hukommelsesteamet i Åsnes kommune et gratis kurs om.

Høsten 2019 underskrev ordføreren i Åsnes en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om at vi i Åsnes skal jobbe for et mer demensvennlig samfunn.

En del av avtalen er et kurs kalt "Et mer demensvennlig samfunn". Kurset retter seg mot personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens.

 

Interesserte kan ta kontakt med demenskoordinator Mona Skara på telefon 94017318

 

Publikumskontakt i arbeidshverdagen

De ansatte på Åsnes folkebibliotek er de første som har deltatt på kurset. De har publikumskontakt som en helt vesentlig del av arbeidshverdagen sin. Dermed er det også sannsynlig at de møter personer med demens.

– For personer med demens er det viktig å kunne klare seg så lenge som mulig i samfunnet. Det vil de kunne gjøre hvis de møtes med forståelse av ansatte med litt kunnskap om sykdommen og hvordan de kan tilrettelegge i møte med denne gruppen mennesker, sier Mona Skara, demenskoordinator i Åsnes kommune.

Hun og hennes kolleger i hukommelsesteamet er klare til å kurse flere i Åsnes i et kursopplegg rettet mot bedrifter. Hukommelsesteamet besøker gjerne lokale bedrifter, og kurset er gratis.

Klikk for stort bildeMona Skara (t.v.) og Laila Tuer Lund i hukommelsesteamet i Åsnes kommune under kursingen av de ansatte på biblioteket. Over 77 000 mennesker i Norge har demens og minst 40 000 bor i sine egne hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet. De ville hatt muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne, dersom samfunnet hadde vært bedre tilrettelagt for dem. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det vil bli et behov for å legge bedre til rette slik at personer med demens lettere kan fortsette å delta i lokalmiljøet.

Dette gjelder like mye i Åsnes som i andre kommuner.

– I Åsnes og Solør har vi en eldre befolkning enn i landets øvrige kommuner. Høy alder er den største «risikofaktoren» for å utvikle en demenssykdom. Mange tar ikke tak i dette og oppsøker lege, så tallene er trolig høyere enn de som kommer fram, sier Skara.

Korttidsminnet svikter

Et av hovedsymptomene ved demens er redusert hukommelse. I en tidlig fase av sykdommen er det særlig nyere hendelser personene har vanskelig for å huske.

– De kan for eksempel glemme at de har handlet seg nye vintersko, og kommer for å kjøpe nye flere dager på rad, eller at de glemmer å ha kjøpt melk, pålegg og vaskemidler og kjøper akkurat de samme tingene hver dag de handler slik at det hoper seg opp hjemme.

Ofte kan de glemme en time de har hos frisør, tannlege eller andre steder for at de ikke vet hvilken dag det er. De kan miste forståelsen for penger eller bruken av bankkort slik at dette blir vanskelig for dem å gjennomføre betaling.

– Når vi i hukommelsesteamet er ute og møter mennesker med demens og deres pårørende, har de aller fleste et ønske om å klare seg selv i eget hjem så lenge som mulig. Ved at samfunnet – bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger – har mer kunnskap om demens og hvordan man møter mennesker som har denne sykdommen, vil de enklere kunne fortsette å delta i samfunnet. Dette kan vi være med å bidra til ved at hukommelsesteamet kan undervise om kuret «Et mer demensvennlig samfunn».

Målet med kampanjen er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som for eksempel:

  • Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter.
  • Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel bibliotek, kino og konserter.

Enkel tilrettelegging

Et overordnet mål for kurset er at flere skal forstå at demens er en sykdom som rammer hjernen, men at vi med enkel tilrettelegging kan gjøre det lettere for dem som rammes å utføre vanlige hverdagsaktiviteter.

I kurset opplyses det om symptomer og kjennetegn på demens, men rådene som omhandler god service kan også gagne mange andre som har utfordringer med hukommelse og orienteringsevne. Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker med kampanjen å rette fokus på demens hos grupper som daglig er i kontakt med mange mennesker.

Demens er en sykdom som kan ramme alle, og de fleste kursdeltagerne har kanskje selv hatt situasjoner der de har møtt personer med en demenssykdom.  Vanlige symptomer er hukommelsessvikt, forvirring, språkproblemer og endring i atferd.

Mot slutten av undervisningen i kurset åpnes det for at deltagerne kan fortelle om egne erfaringer med demens. Det kan skape en åpenhet om sykdommen, og en forståelse for at dette er noe som angår oss alle. Målet er at det skal bli lettere å snakke om temaet med familie, venner og kolleger.

Bedrifter som har deltatt på kurset kan få klistremerker med kommunelogoen og «Demensvennlig samfunn»-logo til klistre opp i butikkvinduet, eller annet egnet sted, som et bevis på at de deltar i kampanjen.

Interesserte kan ta kontakt med demenskoordinator

Mona Skara på telefon 94017318

 

Det er også laget en nettversjon av kurset. Det kan du se her  

Kontaktinfo

Mona Skara
Spesialsykepleier
E-post
Mobil 940 17 318