Høring: Søknad om Nkom-midler til bredbåndsutbygging

Klikk for stort bildeÅsnes kommune planlegger å søke om Nkom-midler 2019 for utbygging av bredbånd i flere områder av kommunen. Høringsfristen er 15. februar.

Det er pr i dag flere pågående bredbåndprosjekter i Åsnes kommune, som vil gi ca. 76 % av husstandene tilbud om høyhastighets bredbånd. Åsnes kommune har som mål at de delene av kommunen som fortsatt ikke har god dekning, skal få tilbud om høyhastighets bredbånd innen 2020.

 

Nkom-midler

Åsnes kommune ønsker derfor å søke statlig støtte til å bedre dette gjennom ordningen Nasjonal stønad til breibandsutbygging som forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

 

Det er et krav i denne ordningen at informasjon om planlagte geografiske søknadsområder legges ut på høring, slik at alle interesserte parter kan få komme med sine innspill til kommunen.

 

8 nye områder

I 2019 planlegger Åsnes kommune å søke om støtte for utbygging av 8 nye områder, og at disse skal bygges ut som tilskuddsprosjekt. Denne høringen gjelder for utbygging av høyhastighets bredbånd i områdene:

  • Såset – Haslemoen – Sjølie
  • Vestre Gjesåsveg m omegn
  • Østre Gjesåsveg m omegn
  • Holtet – Øvre Flisbrua – Vermundsjøen
  • Knappom – Sletta
  • Velta – Tyskeberget
  • Tysken – Peistorpet – Linna
  • Hof Finnskog

 

Høringsuttalelser

Innbyggere, bedrifter, hytteeiere, lag og foreninger og andre interesserte kan sende sine innspill og uttalelser til utbyggingsplanen til bredband@asnes.kommune.no merket «Høringsuttalelse» innen 15. februar 2019. Vår frist for å søke om Nkom-midler er 1. mars.

 

Kart over områdene som kommunen ønsker å søke på:

Klikk for stort bildeSåset - Haslemoen - Sjøli

 

Klikk for stort bildeVestre Gjesåsveg med omegn

 

Klikk for stort bildeØstre Gjesåsveg med omegn

 

Klikk for stort bildeHoltet - Øvre Flisbrua - Vermundsjøen

 

 

 

Klikk for stort bildeKnappom - Sletta

 

Klikk for stort bildeVelta - Tyskeberget

 

Klikk for stort bildeTysken - Peistorpet - Linna

 

Klikk for stort bildeHof Finnskog

 

MERK: Dette er grovskisser, så plassering av boliger innenfor og utenfor områdene er på ingen måte absolutte.