Økonomiplan 2019 – 2022, budsjett 2019

Formannskapets innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 ligger ute til alminnelig ettersyn til og med 28. november.

Kommunestyret behandler saken i sitt møte mandag 3. desember 2018 kl. 12.00.

Eventuelle. merknader må være levert til Åsnes kommune, Rådhusgt. 1, 2270 Flisa eller til post@asnes.kommune.no innen onsdag 28. november 2018 kl. 12.00.

Papirversjon av dokumentene ligger til alminnelig ettersyn på Bibliotek & Informasjon i Åsnes rådhus i perioden 14.11. -  28.11.2018. 

 

Sakspapir (PDF, 309 kB)

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 4 MB)

Gebyrregulativ forslag 2019 (PDF, 404 kB)

Husleiesatser forslag 2019 (PDF, 536 kB)

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2019 (PDF, 252 kB)

Saksutskrift - Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019 (PDF, 191 kB)