Utvalg for oppvekst

Utvalgsleder er Marius Skymoen (Åsnes bygdeliste).

Epost: Marius.Skymoen@asnes.kommune.no