Statsborgerprøve

Åsnes Opplæringsenter arrangerer statsborgerprøve 01. november kl. 10.00.

Påmelding: kompetansenorge.no - innen 15. oktober 2019. 

Hvem må ta statsborgerprøven? 

Er du mellom 18 og 67 år og skal søke norsk statsborgerskap, må du blant annet dokumentere at du har bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Du kan dokumentere kravet med:

I tillegg må du ha

  • bestått nivå A2 eller bedre i norsk muntlig
  • ha gjennomført opplæring i norsk, eller norsk og samfunnskunnskap.

Noen kandidater kan få fritak. Les om fritakene her. Søknad om fritak må sendes til kommunen. Ta kontakt med prøvestedet ditt for å få hjelp.

Les mer om krav til språk og krav om kunnskaper om samfunnet for å bli norsk statsborger

Det er flere krav som må bli oppfylt for å bli statsborger, enn det vi har ansvar for.

UDI forvalter regelverket om statsborgerskap. Det er bare UDI som kan svare på spørsmål om hva du må dokumentere for å oppfylle alle kravene til statsborgerskap.