Oppstart Sønsterud skole skoleåret 2022/2023

Første skoledag er mandag 15. august 2022.

1. trinn kl. 1000-1335

2.-7. trinn kl. 0820-1335

Oppmøte på skoleplassen, hvor ansatte tar i mot elevene.

Ved inngangen til skoleåret 2022/2023 har Sønsterud skole 135 elever.