LOKAL KORONAFORSKRIFT INNFØRT 24. MARS

Forskriften inneholder midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte. Denne trer i kraft ved midnatt 24. mars og gjelder til og med 11. april. Forskriften finner du her

Åsnes-modellen

Modellen viser ansvar og sammenheng på tre nivåer. Målet er å oppdage risikoutsatte barn, unge og deres familie, yte tidlig innsats, slik at barn har en trygg base i vår kommune, med gode utviklingsmuligheter.

I modellen finner du diverse informasjon, råd og veiledning, både som barn/ungdom, foreldre, familie, venn/nabo, trener/fritidsleder, ansatt i møte med barn, ansatt i møte med voksne/foreldre.