Omsorg for døende på sykehjem

Omsorg for døende, også kalt lindrende behandling/palliativ omsorg, har som formål å gi behandling, pleie og omsorg for pasienter med langtkommen, uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Lindring av smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/ eksistensielle problemer. Målet er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende i livets siste fase.

Åsnes kommune gir omsorg i livets sluttfase. Omsorgen kan gis hjemme eller i institusjon.

Åsnes sykehjem ved team 8 har fordypet kunnskap om lindrende behandling. Plassene tilbys alvorlige syke pasienter med kreftdiagnose eller annen livstruende langtkommen sykdom som har behov for symptomlindrende behandling eller pleie og omsorg.

Teamet består av Palliative sykepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning innen lindrende behandling/ omsorg for den døende og deres pårørende. De har også kreftsykepleier innad i avdelingen. Regelmessige møter med koordinerende kreftkontakt gjør at teamet får tidlig kontakt med pasienten og sikrer gode og samordnede tjenester for den enkelte.