Støtteforeningen for Åsnes sykehjem

Åsnes sykehjems støtteforening har som formål å være til støtte og ta initiativ til sosiale aktiviteter for beboerne.

Støtteforeningen kan ta opp enhver sak som direkte eller indirekte har betydning for beboernes ve og vel.

Støtteforeningen skal fremme interesse for sykehjemmet ute blant befolkningen og på den måten forsøke å skaffe til veie midler som kan gå til tiltak ved sykehjemmet som det ellers ikke er rom for på kommunens budsjett.

Leder for støtteforeningen er Jan Cato Beck (telefon 915 99 160)