Akutt hjelp via telefon

 

Barnevernvakta kveldstid og helg:  

Tlf. 40 44 16 73

 

Kongsvingerregionens barnevernvakt har akuttberedskap på kveld, natt, i helger og helligdager.

Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise og som trenger hjelp raskt.

Barnevernvakta gir råd og veiledning på telefon, men kan også reise ut dersom det skulle oppstå et akutt behov for dette.

Barnevernvakta kan kontaktes for:

* Akutt krisehåndtering over telefon

* Akutt bistand når barn og unge er uten omsorg

De fleste henvendelser løses ved samtaler eller konfliktmekling. Barnevernvakta kan, i helt spesielle situasjoner, foreta foreløpig flytting av barn til beredskapshjem eller barneverninstitusjon i samarbeid med politiet.

Barnevernvakta arbeider kun ved alvorlige kriser som krever akutt handling.

Oppfølgingsarbeidet overtas av den lokale barneverntjenesten førstkommende virkedag.

 

 

Barnevernvakt dagtid (kl. 9 -15): 

Tlf. 62 95 67 12

 

 

 

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge:

Tlf. 116 111

 

Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Der møter du voksne mennesker som forstår hvordan du har det, og som bryr seg om at du får det bedre.