Digital bekymringsmelding

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten.

Digitalt skjema for bekymringsmelding 

 

Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned og fylle ut et meldingsskjema (Word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. 

For privatpersoner (DOCX, 34 kB)

NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.