Samvær med barn under offentlig omsorg

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt.

Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

 

Kriterier

Hva som er best for barnet

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Behandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

Referanser