Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har eller står i fare for å få problemer med å utføre daglige aktiviteter.

Målet er å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne ivareta de daglige aktiviteter best mulig ut fra sine forutsetninger. Behovet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

 

Ergoterapitjenesten kan omfatte:

* Rehabilitering/habilitering/hverdagsrehabilitering

* Formidling av tekniske hjelpemidler

* Tilrettelegging av hjemmesituasjon

* Veiledning i boligsaker, ofte i samarbeid med Husbanken og Nav Hjelpemiddelsentral

* Kontaktpersoner/bindeledd mellom kommunen og Nav Hjelpemiddelsentral i Hedmark innen syn, hørsel, kognisjon og bevegelse

* Samarbeid/del av hukommelsesteamet

 

Hvem er vi:

* Ergoterapeutene Kari O. Gundersen og Laila Tuer Lund.

* Hjelpemiddelteknikerne Bjørn Aage Hoel og Kjell Johnny Rønning, som er tilgjengelige to dager i uken.

 

Hvem kan få tjenesten:

Alle, uansett alder som bor/oppholder seg i kommunen og som på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse trenger hjelp til å tilrettelegge daglige aktiviteter.

Tjenesten er gratis.

 

Henvendelse:

Ved behov for bistand av ergoterapeut, ta kontakt pr. telefon, via e-mail eller ved at du stikker innom for å gjøre en avtale.

Samarbeidspartnere som tildelerenhet, lege eller hjemmetjeneste kan også formidle kontakt.

Kontaktinfo

Kari Olufsen Gundersen
Ergoterapeut
E-post
Telefon 62 95 67 52
Laila Tuer Lund
Ergoterapeut
E-post
Telefon 62 95 67 51