Fysioterapeuter med driftsavtale

Åsnes kommune har 5,6 årsverk og til sammen seks fysioterapeuter som jobber som privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale i  Åsnes kommune.

De har et åpent tilbud til kommunens innbyggere, og prioriterer henvendelser ut i fra en vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. I vurderingen tas det hensyn til nasjonale og kommunale prioriteringer, og til hvordan fysioterapeutens totale kapasitet best kan utnyttes.
 

For nærmere informasjon om de fysikalske instituttene og fysioterapeutene som jobber med driftsavtale i kommunen -  se i boksene ovenfor.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få fysioterapibehandling. Når du går til en fysioterapeut som har avtale med kommunen, betaler du kun en offentlig fastsatt egenandel. Overstiger egenandelene et fastsatt beløp, får du frikort for resten av året. For barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er behandlingen gratis. Les mer om frikort og oppdatert egenandelstak her 

Du trenger heller ikke henvisning om du velger å gå til en fysioterapeut uten avtale med kommunen. Disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv, de vil derfor variere, og du må betale hele honoraret selv. Egenandeler og frikort gjelder ikke her.

 

Pasientreiser
For pasienter som er i behov av drosje til/fra fysioterapeutens lokaler kan fysioterapeuten rekvirere drosje. For mer informasjon se:  https://www.helsenorge.no/pasientreiser/

Artikkelliste