Jordmortjenesten

Jordmortjenesten er et gratis tilbud til alle gravide i Åsnes kommune. 

Telefonen og ekspedisjonen på Åsnes helsestasjon er åpen på mandager kl. 09.15 – 15.30 og på onsdager og fredager kl. 08.00 – 15.30.

 

Den gravide må henvende seg til helsestasjonen tidlig i svangerskapet for å etablere den løpende kontakten med jordmor. Denne kontakten varer gjennom hele svangerskapet og i noe tid etter fødsel. 

På svangerskapskontroll utføres følgende:

* vektkontroll

* blodtrykksmåling

* urinkontroll

* måle størrelse på livmor (SF- mål)

* lytte til fosterlyd

* kjenne hvordan fosteret ligger

Samtale og veiledning tilbys om aktuelle tema rundt svangerskap, fødsel og barseltid.

Jordmor vektlegger tverrfaglig samarbeid og jobber sammen med lege og andre helseprofesjoner.

Helsekort for gravide fylles ut og er et bindeledd mellom lege, jordmor og sykehuset.

Etter hjemkomst fra sykehuset etter fødsel tilbyr jordmor hjemmebesøk for videre oppfølging. Jordmor tar for seg både barnets helse og mors helse og veileder om forhold som blant annet amming og barnets vektutvikling.

Jordmor er til stede på helsestasjonen 2-3 dager pr. uke. For timeavtale, ring helsestasjonen på telefon 62 95 67 70.

 

Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa

Postadresse: Jordmortjenesten, Rådhusgata 1, 2270 Flisa

Telefonnummer: 62956770.

Tove Tjellaug, jordmor: 97652904

Kontaktinfo

Åsnes Helsestasjon
Telefon 62 95 67 70