Jordmortjenesten

Jordmortjenesten er et tilbud til alle gravide i Åsnes kommune. 

Telefonen og ekspedisjonen på Åsnes helsestasjon er åpen på mandager kl. 09.15 – 15.30 og på onsdager og fredager kl. 08.00 – 15.30.

 

På svangerskapskontroll utføres følgende:

 

* vektkontroll

* blodtrykksmåling

* urinkontroll

* måle størrelse på livmor (SF- mål)

* lytte til fosterlyd

* kjenne hvordan fosteret ligger

 

Samtale og veiledning tilbys om aktuelle tema rundt svangerskap, fødsel og barseltid.

 

Jordmor vektlegger tverrfaglig samarbeid og jobber sammen med lege og andre helseprofesjoner. Den første kontrollen foregår som regel hos fastlegen. Oppfølging/ kontroll videre i svangerskapet avtales hos fastlege og jordmor.

 

Helsekort for gravide fylles ut og er et bindeledd mellom lege, jordmor og sykehuset.

 

Jordmor er til stede på helsestasjonen 2-3 dager pr. uke. For timeavtale, ring helsestasjonen på telefon 62 95 67 70.

 

Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa

Postadresse: Jordmortjenesten, Rådhusgata 1, 2270 Flisa

Telefonnummer: 62956770.

Kontaktinfo

Åsnes Helsestasjon
Telefon 62 95 67 70