SLT-koordinator

SLT-arbeid sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet blir mer samkjørt og målrettet.

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

 

SLT-modellen sørger for et samarbeid mellom politi og kommune innen området rus- og kriminalitetsforebygging. SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte.

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Den inkluderer også to andre viktig deler av lokalsamfunnet: næringslivet og de frivillige organisasjonene

 

Les mer om kriminalitetsforebygging her

 

SLT-koordinator

I Solør har vi en SLT-koordinator i en 100 % interkommunal stilling i samarbeid mellom Grue, Åsnes og Våler. Åsnes er såkalt settekommune.

SLT-koordinatoren er ansvarlig for samordning, kontinuitet og framdrift i og mellom alle de tre nivåene.

De tre nivåene er politiråd, SLT-koordineringsgrupper og SLT-arbeidsgrupper.

 

Natteravn - Klikk for stort bilde

 

Natteravning

Ett av de konkrete arbeidsområdene til SLT-koordinatoren er å administrere natteravning. 

Å gå natteravn handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattetid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg når de unge trenger det.

Det handler også om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn slik at barn og unge får en tryggere oppvekst.

Som natteravn får du anledning til å diskutere med og lære av andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskap om hva de unge er opptatt av. Det er en av grunnene til at natteravnene i dag regnes som Norges største og kanskje viktigste voksenopplæringsprosjekt.

 

Kriminalitetsforebyggende

Natteravnenes tilstedeværelse bidrar også til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger, og de fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet. Natteravnene regnes i dag som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt.

Natteravnene er ikke et borgervern eller reservepoliti, og de blander seg ikke inn i uroligheter, men kontakter hjelp om nødvendig. Deres tilstedeværelse er ofte nok til å roe ned situasjonen.

 

Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa

Postadresse: SLT-koordinator, Rådhusgata 1, 2270 Flisa

Telefonnummer: 62956770.

Kontaktinfo

Jan Bjerktun
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 62 95 67 70
Mobil 920 86 011