Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er målrettet trening på aktiviteter og ferdigheter knyttet til dagliglivet.
 

Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?».

Hensikten med hverdagsrehabilitering er å bidra til økt selvhjulpenhet i daglige gjøremål slik at du kan mestre din hverdag, i ditt hjem - med fokus på det som er viktig for deg. 

Hvem jobber med hverdagsrehabilitering?

I Åsnes kommune samarbeider ergoterapeut, fysioterapeut og ansatte i hjemmetjenesten om trening og oppfølging i den tiden du har hverdagsrehabilitering.

Hvordan foregår hverdagsrehabilitering?

Ved hverdagsrehabilitering foregår treningen hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø. Det er en tidsbegrenset treningsperiode på 4-8 uker avhengig av behov. Tilbudet er gratis.
 
Før oppstart kommer ergo- og fysioterapeut hjem til deg for en samtale og kartlegging der vi sammen utarbeider mål for perioden. Sammen setter vi opp en treningsplan ut i fra dine mål og jobber intensivt en avtalt periode.

Du vil bli fulgt opp av fagfolk underveis i hele prosessen. Intensiteten i treningen vil gradvis avta i takt med bedring av din aktivitetsfunksjon.

 

Eksempler på ting å trene på:

o   Hente posten

o   Lage mat selv

o   Dusje og kle på seg selv

o   Handle inn mat

o   Gå i trapp

 


Hva forventer vi av deg?

Du er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.