Praktisk bistand (Hjemmehjelp)

Hjemmehjelp er praktisk bistand og / eller opplæring i daglige gjøremål. Praktisk bistand skal bidra til at du kan bo hjemme så lenge det er mulig og ønskelig.

Praktisk bistand kan omfatte renhold i rom som benyttes daglig, oppvask, klesvask, sengeskift og hjelp til personlig stell. Innkjøp av dagligvarer 1g/uke

 

Hvem kan få praktisk bistand?

Tilbudet er ment å være en tjeneste for eldre og funksjonshemmede som trenger praktisk hjelp i hjemmet. Du kan få praktisk bistand når du ikke lenger klarer daglige gjøremål. Høy alder eller ensomhet gir ikke rett til tjenesten praktisk bistand. Antall timer skal være behovsprøvd i hvert tilfelle  

  

Slik søker du

Søknadsskjema finner du her

Søknaden sendes til og behandles av avdelingen Koordinering, fag og forvaltning i Åsnes kommune.

Hva koster det?

Det kreves egenbetaling for praktisk bistand i henhold til forskrift. Kommunen benytter seg av abonnementsordning. Det vanligste er et fast inntektsavhengig månedlig beløp vedtatt av kommunestyret.

Egenbetaling fastsettes årlig av kommunestyret og finnes her (PDF, 772 kB) eller fås ved henvendelse til Bibliotek og informasjon, Åsnes kommune.

 

Lenkliste

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-6

Lov om sosiale tjenester §4-2 og 4-3

Kontaktinfo

Praktisk bistand (Hjemmehjelp)
Telefon 48 86 38 01