Praktisk bistand (Hjemmehjelp)

Hjemmehjelp er praktisk bistand og / eller opplæring i daglige gjøremål. Praktisk bistand skal bidra til at du kan bo hjemme så lenge det er mulig og ønskelig.

Praktisk bistand kan omfatte renhold i rom som benyttes daglig, oppvask, klesvask, sengeskift og hjelp til personlig stell. Innkjøp av dagligvarer 1g/uke

 

Hvem kan få praktisk bistand?

Tilbudet er ment å være en tjeneste for eldre og funksjonshemmede som trenger praktisk hjelp i hjemmet. Du kan få praktisk bistand når du ikke lenger klarer daglige gjøremål. Høy alder eller ensomhet gir ikke rett til tjenesten praktisk bistand. Antall timer skal være behovsprøvd i hvert tilfelle  

  

Slik søker du

Søknadsskjema finner du her

Søknaden sendes til og behandles av avdelingen Koordinering, fag og forvaltning i Åsnes kommune.

Hva koster det?

Det kreves egenbetaling for praktisk bistand i henhold til forskrift. Kommunen benytter seg av abonnementsordning. Det vanligste er et fast inntektsavhengig månedlig beløp vedtatt av kommunestyret.

Egenbetaling fastsettes årlig av kommunestyret og finnes her (PDF, 2 MB) eller fås ved henvendelse til Bibliotek og informasjon, Åsnes kommune.

 

Lenkliste

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-6

Lov om sosiale tjenester §4-2 og 4-3

Kontaktinfo

Praktisk bistand (Hjemmehjelp)
Telefon 48 86 38 01