Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Formålet med slik tillatelse er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å parkere motorvogn i hele landet:

a) på parkeringsplass reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt

b) på avgiftsbelagt kommunal parkeringsplass uten at avgift betales

c) på parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse og

d) på steder der det er innført boligsoneparkering.

Lovgrunnlag
Søknaden  behandles i henhold til Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Egenbetaling
Det betales ingen egenandel for tjenesten

Kriterier for tildeling
Legeattest skal legges ved i søknad om parkeringstillatelse. Kommunen kan innhente supplerende medisinsk vurdering. Det må også følge med et bilde av søker i søknaden.

Koordinering, fag og forvaltning (KFF) gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede som fyller følgende kriterier:

  • Må ha førerkort/kjøre bil selv og være forflytningshemmet.
  • Behov for bredere parkeringsplass på grunn av rullestol eller liknende
  • Passasjer som er forflytningshemmet oppfyller ikke nødvendigvis kriteriene. Sjåfør kan parkere ved inngangen, følge passasjer inn og for så å parkere for å komme tilbake. Dersom det finnes grunner for passasjer ikke kan være alene mens bilen parkeres, vil søknaden vurderes individuelt.  

 

Søknadsskjema finner du her