Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet for husstander som ikke får vanlig boliglån, eller som har vanskeligheter med å bo i boligen sin. Har du lav inntekt, kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte. 

Retningslinjer for behandling av søknader om startlån og tilskudd for Åsnes kommune (PDF, 181 kB)

Les mer på Husbankens nettsider  

Søknadsskjema finner du her