55 Covid-19-tilfeller i uke 2 ─ Milde symptomer

Mens det i uke 1 ble påvist Covid-19 hos 17 personer i Åsnes, var antallet i uke 2 55 personer. Så langt i år er det altså kommet 72 smittetilfeller. Dette er et høyt tall, men de fleste tilfellene befinner seg i kjente og avgrensede smitteklynger.

 

Åsnes ungdomsskole har i likhet med Solør Montessori hatt et antall smittetilfeller nylig. Øvrige smittetilfeller er mer spredt. Ved Åsnes sykehjem er det ikke påvist nye smittetilfeller etter 11. januar. 

De som er smittet har i all hovedsak milde symptomer som kvalme, feber, snufs og snørr. I motsetning til tidligere, da deltavarianten dominerte, er det nå svært få tilfeller av symptomer som tung pust.

Omikron-varianten gir mildere symptomer. Det ser vi også lokalt. Utfordringen er at det kan ventes økt sykefravær på mange arbeidsplasser, både i offentlig og privat sektor.

Den nasjonale strategien gir mer ansvar til enkeltpersoner. Det betyr blant annet at en smittet person selv skal orientere sine nærkontakter.

Registrer påvist smitte

Hvis du får påvist Covid-19, ber vi deg registrere dette på https://hjemmetest.remin.no/ . Velg «Solør».

Deretter ber vi deg sende sms til smittesporingsteamet på 969 44 454, der du forteller at du har registrert deg. 

Grønt nivå

For skoler og barnehager har regjeringen opphevet  det nasjonale forskriftsfestede gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul. Barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå. Hvis kommunen ut fra den lokale situasjonen vurderer at det er nødvendig med et høyere tiltaksnivå enn grønt, må de beslutte dette lokalt.  Det er en ganske høy grense på antall smittede i en kommune før en bør gå til gult, og pr. nå er vi ikke der i det totale bildet i Åsnes.

Barnehagene og barneskolene går til grønt nivå fra tirsdag 18. januar. Voksenopplæringen er på grønt nivå fra 17. januar. På grunn av aktuell smittesituasjon ved Åsnes ungdomsskole og Solør Montessori (skole/barnehage), opprettholdes gult nivå inntil neste nasjonale vurdering på disse to stedene.

Nasjonale regler som kom 14. januar kan du lese her