Nyheter

17. august begynner skolen igjen. Velkommen til nytt skoleår, og spesielt til 1. klasse.

 

Blir du oppringt fra et ukjent nummer, kan det være at din hjelp trengs for å spore koronasmitte.
 

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.  

Fra 1. august 2020 innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn for husholdninger med lav inntekt. I tillegg innføres det gratis SFO for elever på 5.- 7. trinn med særskilt behov.

 

Har du lav inntekt?  Husk at du kan søke kommunen om redusert foreldrebetaling hvis inntekten i husstanden er under kr 574.750. Søknadfrist er innen 1. august hvis søknaden skal gjelde fra august måned.

 

Undersøkelser viser at hyttefolket slurver med brannsikkerheten. De bekrefter også at de vil bruke hytta mer enn de pleier denne sommeren. Brannvesenet oppfordrer derfor alle til å påse at alt står bra til når det gjelder brannsikkerheten.

 

Som samfunn må vi gjøre det vi kan for å begrense koronasmitten mest mulig. Det er fortsatt risiko for å bli utsatt for nye bølger av pandemien.

 

 

 

Lysregulering på brua i en snau måneds tid.

 

Koronatelefonen for Solør er i ukene 27-33 (fra 29. juni) åpen kl. 10-14 mandag - fredag. 

 

Prøvene som til nå er tatt av innsjøene i Åsnes viser god badevannskvalitet.

 

Grunnet situasjonen rundt Covid-19 ser vi at det blir utfordrende å gjennomføre Ferieklubben i sommer, og har derfor landet på at vi avlyser dette arrangementet i sommer.

 

Maks hastighet på Baksjøvegen er 30 km/t.

 

 

Temperaturen stiger og badesesongen har såvidt kommet i gang. I år må vi tenke på mer enn bare solkrem. Husk smittevernreglene når du drar for å bade.

I dag er det 17 år siden flomsteinen ved Flisa bru ble avduket. Prognosene peker mot at den får gå relativt tørrskodd gjennom forsommeren.   

 

 Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Åsnes formannskap gjennomfører en høringsprosess av forslag om nedklassifisering av kommunale veier til private.

RFF Innlandet lyser ut inntil 10 millioner kroner* til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Midlene skal gå til prosjekter der bedriftene trenger forskning i sitt innovasjonsarbeid og som kan gi økt konkurransekraft, omstilling og verdiskaping. Innovasjon kan dreie seg om blant annet forbedrede varer eller tjenester, nye prosesser eller nye måter å organisere virksomheten på.

* Midlene skal fordeles mellom innovasjonsprosjekter i næringslivet og innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Slik så det ut under flaggheisinga på Rådhusplassen kl. 8 om morgenen 17. mai.