Nyheter

Åsnes formannskap gjennomfører en høringsprosess av forslag om nedklassifisering av kommunale veier til private.

RFF Innlandet lyser ut inntil 10 millioner kroner* til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Midlene skal gå til prosjekter der bedriftene trenger forskning i sitt innovasjonsarbeid og som kan gi økt konkurransekraft, omstilling og verdiskaping. Innovasjon kan dreie seg om blant annet forbedrede varer eller tjenester, nye prosesser eller nye måter å organisere virksomheten på.

* Midlene skal fordeles mellom innovasjonsprosjekter i næringslivet og innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Slik så det ut under flaggheisinga på Rådhusplassen kl. 8 om morgenen 17. mai.

Vi åpner dørene til bibliotek og informasjon igjen mandag 18. mai, men med noen restriksjoner.

  

De to tidligere virksomhetene Sparbyhuset dagsenter og Fønix er nå slått sammen til Sparbyhuset aktivitetssenter.

   

I kommuner som huser ulverevir kan lag og foreninger, organisasjoner eller enkeltpersoner kan søke støtte til konfliktdempende prosjekter innen tilrettelegging for bruk av utmarka for allmennheten, turisme eller beite, informasjonarbeid, næringsutvikling eller andre gode tiltak.

  

Åsnes formannskaps forslag til valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer er ute til gjennomsyn. Innvendinger mot forslag må meldes til kommunen innen 25. mai 2020.

 

Åsnes nærings- og utviklingsfond gir økonomisk støtte til etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet i Åsnes kommune.

For å hedre de som kjempet og falt under den 2. verdenskrig og de innbyggerne i Åsnes som har deltatt i internasjonale operasjoner ble det lagt ned en krans ved minnesmerket på Utsikten på Flisa.

Onsdag 13. mai starter vi opp igjen med undervisning fysisk på skolen. Vi har bestemt at vi opprettholder de 10 klassene vi hadde før koronasituasjonen oppstod.

  

Detaljreguleringsplan med bestemmelser for Skogen ble vedtatt av Åsnes kommunestyre, i sak 013/20, den 24.02.2020.

Kommuner og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i 2020.

   

Enheten Eiendom i Åsnes kommune søker etter fire ungdommer mellom 16 og 18 år til sommerjobb innenfor eiendomsforvaltning. 

Koronasituasjonen hindrer at årets folkehelseuke består av fellesarrangement. Men formålet med uka og kontinuerlig folkehelsearbeid kan integreres i individuelle aktiviteter. Toppturer, stolpejakt og skravlekopp er bare noe av det som kan være med på å skape hverdagsglede.

Skolenes 1.- 4. trinn åpner igjen mandag 27. april. Mange gleder seg, både foresatte, elever og ansatte.

  

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes kommuner har ledig 100% fast stilling for rådgiver innen landbruk. Søknadsfrist 15.5.2020.

Alle barnehagene i Åsnes åpner igjen tirsdag 21. april.

 

 

Daglig leder i Glåmdal sekretariat IKS blir pensjonist høsten 2020, og vi søker etter hennes etterfølger.