Nyheter

April er like rundt hjørnet, og med det ønsker Frisklivssentralen i Solør å utfordre alle innbyggere i Åsnes kommune til deltakelse i vår lokale Dine 30-kampanje.

Det lovpålagte arbeidet med tilsyn og opprydding i private avløpsanlegg medfører at det er innført et gebyr på 195 kroner for eiere av slike avløpsanlegg.

I dag er det FNs dag for lykke. Hverdagsglede er for mange en sentral veg til lykke, og nettopp hverdagsglede er temaet for årets lokale folkehelseuke 26. april - 3. mai.

Varer som Joker Kjellmyra av ulike grunner ikke får solgt, havner ikke i søpla. I stedet kommer de til nytte ved Åsnes kommunes avdeling for psykisk helse og rus ved Kjølarønningen.

Lørdag 23. mars kl. 21 blir det helkveld med blues, rock og rockabilly på Rådhuskinoen kulturhus. Bandene Sears Crossing og Built For Speed satser på med publikums hjelp å få taket til å løfte.

Barnehagedagen 2019 arrangeres 12. mars også i Sønsterud barnehage.

Skolefritidsordningen (SFO) har søknadsfrist 1. april for skoleåret 2019-2020.

Grunneiere, hytteeiere og næringsliv/øvrige aktører inviteres til informasjons- og innspillsmøte om arbeidet med å utvikle Kynnavassdraget til en helhetlig reiselivsopplevelse.

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019–2030 er lagt ut til 2. gangs offentlig ettersyn etter vedtak i Åsnes formannskap i møte 11.02.19, sak 002/19.

Landsbyen Flisa skal dele ut penger til prosjekter initiert av frivilligheten i Åsnes kommune.

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes inviterer til skogkveld for partene i jordskiftet i Hof. Dette skjer på Åsa grendehus 19.mars kl. 18. 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens §15 legges liste over utligning av eiendomsskatt i Åsnes kommune ut til offentlig gjennomsyn.

Fra 19. august 2019 er følgende læreplasser ledige:
* 1 i barn- og ungdomsarbeiderfaget
* 3 i helsearbeiderfaget

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Folkehelseuka er et utstillingsvindu for lag og foreninger i Åsnes. For at uka skal bli en suksess trenger vi innspill fra den frivillige sektoren i kommunen.  

Ønsker du å starte bedrift? Har du drevet ei stund og trenger påfyll? Har du en idé du gjerne skulle testet ut? Skal du overta gård? Trenger du et nettverk og noen å diskutere med?

Det kan søkes om tilskudd fra kommunalt viltfond. Fondet kan brukes til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.

BUA Åsnes ble offisielt åpnet tirsdag 5. februar. Torsdag 7. februar er første utlånsdag for sports- og fritidsutstyret som er tilgjengelig for utlån via BUA-ordningen. 

Frisklivssentralen i Solør ønsker velkommen til livsstilsendringskurs.

Som et tiltak for å hindre spredning av skrantesyke er det forbudt å fôre hjortevilt i hele landet. Men dispensasjon kan gis hvis man søker om tillatelse til nødfôring.

 

 

Fant du det du lette etter?