Nyheter

Kurs i mestring av depresjon – KiD – er utarbeidet for voksne som i perioder er nedstemte eller lett til moderat deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjon i hverdagen 

«Sterk og stødig» seniortrening er et tilbud til eldre (65+), der målet med treningen er å bedre deltakernes styrke og balanse, som igjen kan gi rom for økt mestring og selvhjulpenhet i hverdagen.

  

Onsdag 15. september kl. 16.30 – 18.30 er det drop in-vaksinering ved Åsnes legesenter. 

 

Nå er det én dag igjen til å forhåndsstemme. Fredag 10. september er siste mulighet.

 

Det vil bli vaksinering mot Covid 19 ved Åsnes ungdomsskole onsdag 15. september.

 

Det var mange som benyttet seg av tilbudet om drop in-vaksinering denne uka. Neste uke blir det ny mulighet for å få vaksine uten å ha bestilt time på forhånd.

 

For å skape et trygt og sikkert miljø for alle deltagere på biltreffet "End of summer meet" på Flisa lørdag 4. september vil kommunen tilby gratis drop in-test for korona.

 

Pr. 31. august er det avgitt 1023 forhåndsstemmer i Åsnes. 980 av disse kommer fra stemmeberettigede bosatt i Åsnes kommune. Dette gir et gjennomsnitt på cirka 51 avlagte forhåndsstemmer pr. dag.

 

Onsdag 1. september kl 16-19 blir det drop in-vaksinering på Åsnes legesenter. Du kan altså komme for å få koronavaksine uten å ha avtalt time på forhånd.

  

I løpet av den siste uka er det påvist Covid19 hos sju personer i Åsnes. To av dem er bostedsregistrert utenfor Åsnes, men oppholder seg i kommunen. Alle sju personer viser lette til moderate symptomer og er under oppfølging.

   

Fredag 27. august fra kl. 9 vil det bli skyteaktivitet på Haukåsen skytebane. Dette er utenom de ordinære oppsatte skytetider. Det er Solør videregående skole avdeling Sønsterud som skal benytte skytebanen denne dagen.

 

Det er nå bestemt at alle født i 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen. 

 

Innlandet fylkeskommune tilbyr støtte til bedriftsintern opplæring. 

Søknadene behandles forløpende (dvs. det er ingen søknadsfrist).

Da det for tiden er svært lav renteavkastning, vil det for året 2021 ikke bli utdelt rentemidler fra legatene i Åsnes til elever ved videregående skoler. Dette gjelder også Olga Melbys legat og Emil Rennord Arnet og hustru Marie Arnets skoglegat som vanligvis har utdelt rentemidler tidligere år. Eventuelle spørsmål kan stilles legatstyrer Olav Nordermoen på telefon 90575164.

 

Forslag til endring av "Forskrift om snøscooterløyper og løypekart i Åsnes kommune" ble vedtatt av formannskapet i møte 16.08.21, fsk-sak 020/21, og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Tre personer har i dag testet positivt for Covid-19 i Åsnes. Én av dem er folkeregistrert i en annen kommune. Alle tilfellene tilhører samme klynge, og smittevei antas kjent.

 

I uke 33 har det vært stor aktivitet med vaksinering med dose 2. Denne uka er det i Åsnes satt 1070 doser fordelt på onsdag og torsdag. Av disse var det 140 personer som fikk sin første dose.

 

Mandag 16. august er det skolestart. Alle skolene i Åsnes starter opp på grønt nivå, ettersom smittetrykket er lavt.

 

Nå er tid og sted for høstens «Eldre ut på middag»-arrangement klart.