Nyheter

Tradisjonen tro fortsetter vi vår mangeårige omvendte julekalender i Sønsterud barnehage.

Barn, foreldre og ansatte i Sønsterud barnehage ønsker i sin omvendte julekalender å gi julegaver til "Med hjerte for Solør", som skal gis videre til familier bosatt i Solør.

Fristen for å nominere kandidater forlenges til 31. desember.

  

   

Alle kvinner i Åsnes kommune født 1951-1970 inviteres til mammografiundersøkelse fra 2.12 - 23.1.2020. I alt 1000 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på parkeringsplassen ved Flisa ungdomshus. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

Fra 1. januar 2020 er kommunenummeret til Åsnes kommune 3418. I dag er kommunenummeret 0425.

  

Grenderådene har fordelt tilskuddsmidler for 2019.

I dag er det ett år siden Skravlekopp-konseptet så dagens lys. Skravlekopp er en grønn kopp du finner sammen med øvrige kopper på utvalgte kafeer, kantiner og lignende i kommuner som har tatt i bruk Skravlekopp-konseptet.

  

Frisklivssentralen i Solør inviterer til lærings- og mestringskurs 10. desember for deg som har KOLS eller andre lungelidelser. Pårørende oppfordres også til å delta.

Åsnes kommune inviterer til en kveld med informasjon og diskusjon rundt arbeidet med kulturminneplan onsdag den 20.11.2019 kl. 18.00 på Åsnes beredskapssenter på Sundmoen.

November er måneden for «Movember» og bevisstgjøring om blant annet prostatakreft. Onsdag 13. november kommer Hedmark og Oppland prostatakreftforening til Victoria hotell for å dele kunnskap i et åpent informasjonsmøte.

Prosjektet med ny gang- og sykkelveg på strekningen Søgårdshaugen – Skyvang langs Østre Gjesåsveg er nå sluttført. Entreprenøren overleverte anlegget til Åsnes kommune 31. oktober.

November er rundt hjørnet, og med det ønsker Frisklivssentralen i Solør å utfordre alle innbyggere i Åsnes kommune til deltakelse i vår lokale Dine 30-kampanje.

Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.

Planen for framtidig arealbruk av kommunen er gyldig fra 23. september 2019.

Oktober er måneden for å starte radonmåling i boligen din. Radon i inneluften øker risikoen for å utvikle lungekreft.
  

Tidspunkt: Onsdag 6. november kl. 18-21
Sted: Skaslien Gjestgiveri, Kirkenær

  

Det vil i år bli tilbud om vaksinering tre kvelder på Åsnes Legesenter. Vaksiner tilbys i tillegg til pasienter som er til konsultasjon hos fastlege.
 

Til uka er det høstferie, og da blir det flere kinoforestillinger enn vanlig i Rådhuskinoen kulturhus.

  

NY REKORD - IGJEN!

Landsbyen Flisa skal dele ut penger til prosjekter initiert av frivilligheten i Åsnes kommune.