Nyheter

Barn, foreldre og ansatte i Sønsterud barnehage fortsetter tradisjonen med sin omvendte julekalender, der de gir julegaver til foreningen "Med hjerte for Solør" også i år. Gavene skal gis videre til familier bosatt i Solør.

 

Pr. fredag 3. desember er det åtte personer i isolasjon på grunn av påvist Covid-19 i Åsnes. Én av disse er innlagt på sykehus. I den seneste 14-dagersperioden er det påvist smitte hos 39 personer.

 

I Åsnes og Våler fortsetter vaksineringen for fullt. 

 

Mandag 6. desember kl. 1800 – 2000 blir det dialogmøte om nye Åsnes barneskole i Rådhuskinoen kulturhus.

 

Planutvalget i Åsnes har, i møte den 18.10.2021, i sak 037/21, vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Tetenvegen 4 og 6, plan-id 2021002, ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

Røykvarslerdagen 1. desember markerer inngangen til høysesongen for branner. Det finnes cirka 10 millioner røykvarslere i norske hjem, men mange vet ikke at de har begrenset levetid.

 

Regjeringen innfører flere nasjonale pandemitiltak som gjelder fra 1. desember.

 

Planutvalget i Åsnes har, i møte den 22.11.2021, i sak 041/21, vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Haakon Trangsruds veg 24, plan-id 2021001, ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

Søknadsfristen for Bufdirs tilskuddsordning for inkludering av barn og unge er 17. desember 2021.

 

I uke 47 ble det påvist Covid-19 hos 28 personer i Åsnes. De fleste har vist symptomer. To personer er innlagt på sykehus pr. 29. november.

 

Det siste arrangementet i serien "Eldre ut på middag" blir onsdag 8. desember kl. 13 på Frøyastua på Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus.

 

I uke 46 var det totalt ni personer som testet positivt for Covid-19 i Åsnes.

 

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes søker etter nye medlemmer i fallviltgruppene for både Våler og Åsnes.

 

 

Forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 ligger ute til alminnelig ettersyn. Merknader må sendes innen 8. desember. Saken ble behandlet i formannskapet 22. november og skal behandles i kommunestyret 13. desember.

Det ble markert med feiring i frisklivsentralens lokaler i Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus med blant annet ballonger, gratulasjonshilsener og sunne smoothier.

     

 

I uke 45 var det til sammen ni personer i Åsnes som fikk påvist Covid-19. Tre av disse har vi ikke funnet sikker smittevei på. Alle har lette til moderate symptomer, og det er smitte både blant barn og voksen befolkning. I dag har én person testet positivt for Covid-19. Pasienten har moderate symptomer. Smittesporing pågår. 

 

Det er kommet inn en rekke innspill i høringen om utvidelse av snøscooterled i Åsnes.

Innspillene er samlet her. (PDF, 3 MB)

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle over 45 år skal få tilbud om en oppfriskningdose. Du bestemmer selv om du ønsker en tredje dose.

 

Åsnes kommune har per i dag 10 personer isolert med Covid-19. To av disse har fått påvist positiv test på onsdag, og to har fått påvist smitte torsdag.

 

Det blir fire nye arrangementer med «Eldre ut på middag» i Åsnes i november.