Nyheter

Lørdag 25. januar kl. 17:00 åpner vi kunstutstillingen for årets lokalmønstring, før vi fortsetter med sceneforestilling kl. 18:00.

 

Søknadsfristen er 1. mars.

   

– næringstreff for kommende, nye og veletablerte bedrifter i Solør!

Har du en forretningsidé, eller er du bare nysgjerrig på å vite mer om det å etablere egen virksomhet?

Årlig tildeler Landsbyen Flisa midler til grendenes utvikling og trivsel. Tildelingen skjer vår og høst. Tildelingen skjer ved at innbyggere, lag og organisasjoner sender søknad til Landsbyen Flisa.  

Åsnes nærings- og utviklingsfond gir økonomisk støtte til etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet i Åsnes kommune.

Hvordan opptrer man i møte med personer med demens? Det tilbyr hukommelsesteamet i Åsnes kommune et gratis kurs om.

  

 Målgrupper:

• Ønsker du å starte bedrift? 
• Har du drevet ei stund og trenger påfyll?
• Har du en idé du gjerne skulle testet ut?
• Skal du overta gård?
• Trenger du et nettverk og noen å diskutere med?

På vegne av Bård Erik Holmen varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 oppstart av planarbeid for Færder camping, arealplan-ID 2019001.

Er du pårørende til mennesker med vanskeligheter knyttet til psykisk helse, avhengighet og/eller rus? Velkommen til temakveld onsdag 29. januar.

 

Frisklivssentralen i Solør inviterer til lærings- og mestringskurs 28. januar for deg som har kols eller andre lungelidelser. Pårørende oppfordres også til å delta.

På grunn av den siste tidas mildvær og snømangel er snøscooterleden stengt for all bruk av snøscooter fra 6. januar 2020.

Frokostseminar torsdag 9. januar kl. 8:00-11:00 på Bjørkheim.

Fondet ble etablert i 2016. Kommunens medvirkning og aktive engasjement er en sentral forutsetning for utviklingen av næringslivet og bør skje i nært samarbeid med private aktører. Fondet finansieres med deler av overskuddet fra Åsnes kommuneskoger KF.

Servicetorg/bibliotek har følgende åpningstider i romjula:

Fredag 27.des kl 10-14

Lørdag 28.des kl 10-14 (denne dagen er sentralbordet stengt)

Mandag 30.des kl 10-14

Den delen av snøscooterleden som går langs strekningen Velta – Riksgrensen via Tysken/Gransjøberget er fra 20. desember 2019 åpen for bruk.

Helsestasjonen er åpen kl. 10-14 27. desember.

Ellers er helsestasjonen stengt f.o.m. 23. desember t.o.m. 2. januar.

Fristen for å registrere vannmålerstand er 3. januar 2020.

REGISTRER VANNMÅLERSTANDEN HER!

Torsdag kveld markerte Åsnes kommune ansatte som har rundet 25 års ansettelse og takket av folkevalgte med lang fartstid i lokalsamfunnets tjeneste.

Nå er det nye lysanlegget på Valset på Kjellmyra satt i drift. Lysstrekningen går fra Karlotkrysset til Baksjøvegen og omfatter nye lysmaster med strømbesparende LED armatur.

Skytteren Henrik Stræte Embretsen fikk ungdommens kulturstipend for 2018. Har du forslag til kandidater for stipendet for 2019?