Nyheter

Fra oktober 2022 vil det bli tilbud om drop-in-vaksinering annenhver uke i Våler og Åsnes. Vaksinering skjer partallsuker (like uker) i Åsnes og oddetallsuker (ulike uker) i Våler. OBS: Det vil ikke være tilbud om vaksine i uke 41, ettersom det da er høstferie.

   


 

.

Opplæringssenteret har overført kr 30 393,- til Kreftforeningen. etter loppemarkedet 17. september.

  

Søndag 25. september kl. 16 er det romani-gudstjeneste og avduking av minnestein over "Taterkongen Stor-Johan".

Finnskogen friluftsråd inviterer jenter og gutter i 8. og 9. klasse i kommunene Grue, Åsnes, Våler og Elverum til høstcamp i årets høstferie.

 

.

Barne- og familieteamet i Åsnes kommune inviterer til foreldrekurs i "Trygghetssirkelen". Kurset er beregnet på foreldre til 13-18 år gamle ungdommer. Målet med kurset er å støtte foreldrene i samspillet med ungdommene deres.  

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for Detaljregulering gnr 95 bnr 236 m.fl, planID 2022002. Planområdet ligger nederst i Kaffegata.

.

Åsnes opplæringssenter arrangerer loppemarked lørdag 17. september kl. 10-15. Inntektene fra loppemarkedet går til kreftsaken.

 

Fra og med 9. september er biblioteket/servicetorget å finne i rådhusvestibylen. Flytting skjer samme dag, og satser på at alt er på plass på formiddagen. Åpningstider blir 9-15, mandag – fredag. 

 

Personer fra 65 år og oppover anbefales en ny oppfriskningsdose koronavaksine. For de fleste vil dette være den fjerde dosen. Vaksinen er gratis. I Åsnes kommune foregår vaksineringen som drop-in ved Åsnes legesenter på onsdager kl. 16-18.

 

Åsnes opplæringssenter arrangerer loppemarked lørdag 17. september kl. 10-15. Inntektene fra loppemarkedet går til kreftsaken.

 

Frisklivssentralen i Solør tilbyr frisklivstrening, kurs og temasamlinger i høst.

 

Åsnes folkebibliotek har hatt en vannlekkasje i sine lokaler. Det gjør at biblioteket dessverre må holdes stengt på ubestemt tid. Dette medfører at også BUA må holdes stengt. Meråpent bibliotek er det heller ikke i tida som kommer.

Servicetorg-funksjonen til biblioteket er åpen som vanlig, og alle som har bestilt bøker kan komme og hente dem. Vi beklager de ulemper stengingen medfører.

  

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) og Grue kommune har gleden av å invitere pårørende og ansatte i hele Innlandet til markering av den nasjonale pårørendedagen den 21. september.

 

Kreftkoordinator i Våler og Åsnes inviterer sammen med Frisklivssentralen i Solør til kurs med oppstart 29. september 2022.

Kurset består av fem gruppesamlinger som finner sted torsdager kl. 13 – 15.

Det blir introduksjon og samtaler om spesifikke tema samt lett treningsaktivitet og avspenning.

 

Frisklivssentralene i Elverum og Solør (omfatter kommunene Elverum, Våler og Åsnes) arrangerer kurs i mestring av depresjon høsten 2022. Første samling blir torsdag 29. september.

  

Da det for tiden er svært lav renteavkastning vil det for året 2022 ikke bli utdelt rentemidler fra legatene i Åsnes til elever ved videregående skoler.

Dette gjelder også Olga Melbys legat og Emil Rennord Arnet og hustru Marie Arnets skoglegat som vanligvis har utdelt rentemidler tidligere år.

Eventuelle spørsmål kan stilles legatstyrer Olav Nordermoen på telefon 90575164.

.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte for lag og foreninger for perioden april-juni 2022. Tidligere var det kommunene som administrerte ordningen. Slik er det ikke lenger. Foreninger forholder seg nå direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  

.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS og Norske Kvinners Sanitetsforening inviterer til trygghetstreff. Arrangementet finner sted på beredskapssenteret onsdag 24. august kl. 12-14.

  

Personer som er 65 år eller eldre og personer i risikogruppene mellom 18 og 65 år, anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Fra og med onsdag 24. august er det drop-in-vaksinering for disse gruppene ved Åsnes legesenter hver onsdag kl. 16-18. Dette gjelder ut september måned.