LOKAL KORONAFORSKRIFT INNFØRT 24. MARS

Forskriften inneholder midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte. Denne trer i kraft ved midnatt 24. mars og gjelder til og med 11. april. Forskriften finner du her

Nyheter

Det er ingen nye koronasmittede i dag, 9. april. Én person er innlagt på sykehus, åtte personer er i isolasjon og 16 nærkontakter er i karantene. Den lokale koronaforskriften som ble innført i Åsnes 24. mars går ut 11. april. 

Den vil ikke bli videreført etter den datoen, med forbehold om at smittesituasjonen ikke forverrer seg betydelig i løpet av helga.

 

Kontrollutvalgssekretariat Øst har ledig stilling som  konsulent i 80 prosents stilling i ett års vikariat.

 

Én person har i dag testet positivt for koronavirus på hurtigtest. Vedkommende er nærkontakt til en person som tidligere har testet positivt og går nå fra karantene til isolasjon.

 

Onsdag 7. april er det påvist smitte hos tre personer i Åsnes. Alle tre har forbindelse til hverandre. Smitteveg er ukjent. Sporing pågår.

 

I inneværende år vil Kartverket foreta en del oppmålings- og kartleggingsarbeid i Innlandet. I den forbindelse vil det bli satt ned og målt inn fastmerker og lagt ut/malt signaler for flyfotografering. Disse må få ligge i fred.

 

Alle over 75 skal nå ha fått tilbud om vaksinering. Det kommer flere Pfizer-vaksiner i ukene framover.

 

Én person har i dag fått bekreftet covid-19 i Åsnes. Personen er nærkontakt og var i karantene forut for testing. Ingen nye personer i karantene i dag. 

 

COVID-kompensasjonsordning lokale virksomheter - Åsnes kommune

Søknadsfrist 18.4.2021

Formålet med tilskuddet er å støtte lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunen har stor frihet til å tilpasse hva slags virksomheter som mottar støtte avhengig av den lokale situasjonen. Fordelingen gis på grunnlag av om søker oppfyller tildelingskriteriene, den enkelte kommunes behov og det beløpet kommunen har mottatt.

Årlig tildeler Landsbyen Flisa midler til grendenes utvikling og trivsel. Tildelingen skjer etter at innbyggere, lag og organisasjoner sender søknad til Landsbyen Flisa.

 

I april ønsker Frisklivssentralen i Solør å utfordre alle innbyggere i Åsnes og Våler kommune til deltakelse i sin lokale «Dine 30»-kampanje.

 

Andre påskedag er det ikke påvist smitte hos noen nye i Åsnes. 19 personer er i isolasjon.

 

Vi har mottatt svar på alle prøvene som ble tatt fredag og lørdag og ingen av disse var positive.

Koronatelefonen er åpen hver dag kl. 10 - 14 gjennom hele påsken. Nummeret er 62956991.

Det er viktig at du tar kontakt dersom du får symptomer på sykdom og at du får testet deg.

 

3. april er det ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Åsnes. Men vi har en person til som er innlagt på sykehus. Totalt er nå 2 personer innlagt på sykehus.

 

2. april er det påvist smitte hos en person i Åsnes. Personen er nærkontakt til tidligere smittet person og er sånn sett allerede i karantene. Smittesporing er avsluttet.

 

42 personer er nå i isolasjon på grunn av Covid-19. 120 nærkontakter er i karantene.

 

31. mars er det påvist smitte hos tre personer i Åsnes. Én av disse er tilknyttet et utbrudd i en annen kommune. De to andre tilhører samme husstand, og begge er nærkontakter til personer som tidligere har fått påvist smitte. Det er altså kjent smitteveg i alle tre tilfellene.

 

Det finnes ikke ett enkelt sted som gir svar på alle spørsmål som absolutt alle måtte ha om absolutt alle aspekter ved koronasituasjonen. Informasjonen finnes, men det er forskjell på forskrift og råd, og man må se informasjonen i et større bilde. 

Prosjekt JOB:U avd. Våler og Åsnes kommuner søker ivrig og motivert ungdom til skogrelatert sommerjobb. Skogselskapet sammen med Våler og Åsnes kommuner søker etter til sammen åtte ungdommer som har lyst på sommerjobb.

 

30. mars pr. kl. 15 er det ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Åsnes. Seint på mandag ble det påvist smitte hos én person, så totalt antall smittede påvist mandag ble 15.

 

Mandag 29. mars er det påvist Covid19 hos 14 personer i Åsnes. Dette er et høyt tall som understreker alvoret i situasjonen.