Nyheter

Åsnes kommune vurderer å endre lokal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr. Forskriften ble sist endret i 2009. Forslaget vil innføre områdeinndeling i kommunen og endringer for minstearealet for elg, hjort og rådyr.

 

.

Ungdom fra Åsnes, Grue og Våler kan møte politiet på Åsnes helsestasjon den siste torsdagen i måneden mellom kl. 15.00 og 17.30.

 

.

Kaldere vær har gjort mer av snøscooterleden farbar. Etter kontroller av leden lørdag morgen konkluderes det med at vær- og føreforhold gjør at mer av leden kan åpnes. Derfor åpnes det lørdag 21. januar for at man kan bruke Kilskula som startplass og kjøre leden østover, både traséen som går i retning Vermundsjøen og traséen som går mot Tysken. Vest for Kilskula er leden fortsatt stengt.

 

.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte for lag og foreninger.

 

.

Åsnes og Grue kommuner inviterer til pårørendekveld torsdag 26. januar kl. 18-21. Arrangementet finner sted på Frøyastua på Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus, Frøyas gate 8 på Flisa. Det blir servert kaffe og kringle.

 

.

Våler kommune, Tekniske tjenester, har ledig 100% fast stilling som fagansvarlig for drift og forvaltning av kommunale veger i Våler og Åsnes kommune.

 

.

Tekniske tjenester i Våler kommune har ledig 100% fast stilling som ingeniør/fagansvarlig for drift og forvaltning for vann/avløp i kommunene Våler og Åsnes.

 

Detaljreguleringsplan med bestemmelser for Finnskogbanen, PlanID 2020005, ble vedtatt av Åsnes kommunestyre i møte den 19.12.2022, sak 111/22.

 

Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg. Det gjelder også Åsnes.

  

 

.

Utdanningsforbundet Åsnes har vedtatt å gi kr. 5000,- til barn/unge som trenger støtte til skoleturer, arrangementer eller utstyr.  

 

.

Detaljreguleringsplan med bestemmelser for Flisa del 6, gnr 95 bnr 17 m.fl., planID 2021004, ble vedtatt av Åsnes kommunestyre i møte 19.12.2022.

 

.

Åsnes Sykehjem åpner dørene og inviterer foreldre i barselpermisjon til et hyggelig besøk mandag 9. januar kl. 13-15.

 

.

Vi får henvendelser fra personer som skal melde inn vannmålerstand, men som ikke har fått avlesingskort tilsendt i posten. Da er det svært sannsynlig at man i stedet har fått en tekstmelding. Den tekstmeldingen ble sendt ut 16. desember 2022 fra avsenderen "Vann". Hvis man sjekker innboksen på telefonen sin, finner man trolig svar på det man lurer på i denne forbindelse.

 

.

Barne- og familieteamet i Åsnes kommune inviterer til kurs for foreldre til ungdom i alderen 13-18 år. Målet med kurset er å støtte foreldrene i samspillet med ungdommene deres. 

 

 

Åsnes legesenter vil være stengt fra og med torsdag 12/1 kl. 14.00 til og med fredag 13/1.

 

 

Vi minner om at fristen for å registrere vannmålerstand er 4. januar 2023.

Hvis du ikke har mottatt avlesingskort i posten, er det store muligheter for at du har fått en sms fra avsenderen "VANN" 16. desember 2022. Hvis du finner igjen denne tekstmeldingen, vil du finne skjemaet der du kan registrere vannmålerstanden.

REGISTRER VANNMÅLERSTANDEN HER!

  

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen har ledig 100 prosents fast stilling som branningeniør/-inspektør til jobb i brannforebyggende avdeling.

 

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

 

Hele snøscooterleden i Åsnes er åpen for ferdsel fra 31. desember 2022. Åsnes Finnskog snøscooterklubb har kontrollert leden 30. desember, og fra nyttårsaften kan også traséene som ikke åpnet 26. desember tas i bruk.

Les mer på sidene om snøscooter

 

Traséen Velta - Tysken - Gransjøberget åpner for ferdsel med snøscooter mandag 26. desember 2022. Det er fine forhold langs strekningen, og det er rikelig med snø i skogen.  

Les mer på siden om snøscooterferdsel