Fire smittetilfeller siste to dager

1. juni ble det påvist koronasmitte hos én person i Åsnes. Påfølgende dager er det påvist smitte hos fire av nærkontaktene til denne personen. Vi har altså fire nye smittede i går og i dag.

Klikk for stort bilde 

Én av disse fire er beboer ved Åsnes sykehjem. Denne personen er fullvaksinert og viser milde symptomer.

Pårørende til den smittede beboeren ved sykehjemmet er varslet direkte. Pårørende til øvrige beboere ved Åsnes sykehjem blir kontaktet for å motta relevant informasjon om blant annet besøksrutiner.

De ansatte ved den smittede beboerens avdeling arbeider iført fullt smittevernutstyr, og de jobber ikke på tvers av avdelingene ved sykehjemmet.

Prøvesvar fra ytterligere nærkontakter ventes inn i løpet av de nærmeste dagene.

 

Det er nå åtte personer i isolasjon grunnet Covid-19 i Åsnes. Tre av dem stammer fra forrige smittehendelse, mens de resterende fem er påvist etter 1. juni.