LOKAL KORONAFORSKRIFT INNFØRT 24. MARS

Forskriften inneholder midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte. Denne trer i kraft ved midnatt 24. mars og gjelder til og med 11. april. Forskriften finner du her

Forskrifter vs. råd: "Korona-regler" har flere informasjonskilder

Det finnes ikke ett enkelt sted som gir svar på alle spørsmål som absolutt alle måtte ha om absolutt alle aspekter ved koronasituasjonen. Informasjonen finnes, men det er forskjell på forskrift og råd, og man må se informasjonen i et større bilde. 

I forbindelse med koronasituasjonen finnes det både regler, anbefalinger, råd, tiltak og forskrifter med mer som det er lett å gå seg vill i.

Covid19-forskriften gjelder hele Norge, og denne gjøres det stadig endringer i. Så fort §- tegnet dukker opp, synes mange at innholdet blir komplisert. Men man finner svar på mye ved å puste ut, senke skuldrene og lese Covid19-forskriften hos Lovdata.no.

Fra 24. mars til (foreløpig) 11. april gjelder en lokal forskrift for Åsnes, som du kan lese her.

Når noe er regulert gjennom en forskrift, betyr det at politiet har lovhjemmel til å straffe den som bryter mot forskriften.

Slik er det ikke med anbefalinger og råd. Disse er nettopp anbefalinger og råd, og ikke noe som er forskriftsfestet.

I den lokale forskriften for Åsnes står det blant annet følgende:

  • Besøk av flere enn 5 gjester i privatbolig, hage/uteplass eller fritidsbolig, i tillegg til de du bor sammen med er forbudt.


I anbefalingene fra regjeringen står det følgende:

  • Du bør unngå besøk av mer enn 2 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.

Dette synes noen blir forvirrende, selvmotsigende og komplisert. Men det ene er en lovregulert bestemmelse (forskrift) med gyldighet for en spesifikk kommune. Det andre er et generelt råd for hele landet. 

Bryter du i Åsnes mot den lokale forskriften, begår du en straffbar handling. Unnlater du å følge regjeringens anbefaling, begår du ikke en straffbar handling.

I anbefalingen fra regjeringen står det at «Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.»

For Åsnes sin del, er det slik at for forhold som ikke er nevnt i den lokale forskriften, er det den nasjonale Covid19-forskriften som gjelder lovmessig.

I den lokale forskriften står det at «Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.»

I sum betyr dette at man i mange situasjoner må hente inn informasjon fra flere kilder for å finne svar på akkurat det man selv lurer på.

Selv om det ikke er straffbart å «bryte mot» anbefalinger, håper vi likevel at alle ser verdien av å bidra i bekjempelsen av koronapandemien ved å følge råd og anbefalinger også.

Ett av momentene det er mange spørsmål om er definisjonen av sammenkomster. Statsforvalteren i Innlandet svarer her på spørsmål om private sammenkomster vs. sammenkomster på offentlig sted