Fortsatt viktig med registrering av positiv Covid-19-test

Det har vært en bratt nedgang i antall personer som registrerte seg med positiv selvtest for Covid-19 i forrige uke. Det er grunn til å anta at mange av de som nå får påvist smitte lar være å registrere positiv testresultat ved bruk av selvtest. Hvis du tester positivt på selvtest for Covid-19, registrerer du det her: https://pasient.remin.no/aasnes

 

Viktigheten av å registrere seg kan kanskje ikke virke så avgjørende for en enkeltperson, men for samfunnet er den viktig. Ordningen med egenregistrering av positivt testresultat er nyttig fordi:

· Den bidrar til at kommunen kan ha en bedre oversikt over smittesituasjonen i eget område.

· Den gir kommunen mulighet til å nå ut med informasjon og veiledning direkte til dem som registrerer en positiv test.

· Den bidrar til at Helsedirektoratet kan følge med på smitteutviklingen nasjonalt.

De viktigste årsakene til at Helsedirektoratet ikke lenger anbefaler bekreftende PCR eller profesjonell tatt hurtigtest, er at nasjonale myndigheter ikke lenger har samme behov for å overvåke pandemien, at kommuner ikke har kapasitet til å ta bekreftende prøver av alle som har testet positivt på selvtest og at laboratoriene ikke har kapasitet til å analysere alle prøvene.

Da kommunene sluttet å ta bekreftende prøver systematisk, forsvant samtidig den nasjonale oversikten over smitte basert på testing, ettersom selvtester ikke blir registrert sentralt. Egenregistrering av positivt testresultat er derfor viktig for fortsatt å kunne ha oversikt over smitteutviklingen.

Hvis du tester positivt på selvtest for Covid-19, registrerer du det her: https://pasient.remin.no/aasnes