Er du 18 år eller eldre og ønsker korona-vaksine, må du melde fra NÅ!

I uke 30 har vi flere vaksinedoser til rådighet enn vi har folk å vaksinere. Vi ber derfor om at alle som ønsker vaksine registrerer seg så fort som mulig. 

Klikk for stort bilde 

Vaksineringsteamet er klare til å vaksinere også i neste uke. 714 vaksinedoser har vi disponibelt i uke 30.

Men slik det ligger an nå, er det for få folk som har meldt fra om at de ønsker vaksine til at alle disse dosene vil bli brukt. De som tidligere har registrert ønske om vaksine har nå fått første vaksinedose.

Derfor må vi si fra oss doser i uke 31 og 32 slik at de kan omdisponeres til andre kommuner.

Det åpnes ikke opp for at vi kan starte med å gi dose 2 tidligere, da det er mange kommuner i landet som ikke har kommet så langt som oss. Den enkelte kommunes handlefrihet er svært begrenset. Vaksinasjonen er et nasjonalt prosjekt med nasjonale føringer og bestemmelser.

Vi vil gjøre en ekstra innsats for å sørge for at de som vil ha vaksine skal få vaksine i uke 30, men da MÅ folk registrere seg på vaksine-lista på kommunens nettsted så fort som mulig, slik at vi får kontaktinformasjonen til den enkelte. Alternativt kan man ringe koronatelefonen tlf. 62956991 mellom kl. 10 – 12 på hverdager.