Sju smittetilfeller siden 14. mai (18.05.21)

Siden fredag 14. mai er det påvist Covid19-smitte hos sju personer i Åsnes. Fem av disse smittetilfellene er tilknyttet en av kommunens omsorgsboliger. Alle som er berørt har fått informasjon direkte. Smittevegen er kjent.

Klikk for stort bilde 

Ansatte ved omsorgsboligen har fått sin første dose med vaksine. De kan derfor jobbe som vanlig, men skal bruke smittevernutstyr på jobb. På fritida skal de begrense sosial omgang til dem de bor sammen med inntil smittesituasjonen er avklart.

Selv om vaksinene gir god beskyttelse, gir de ingen garanti mot å bli smittet, og vaksinerte som får symptomer på covid-19 bør også teste seg. Vaksinen beskytter i stor grad mot smitte, men allikevel ikke 100 prosent. På den bakgrunn oppfordres også vaksinerte til å følge de til enhver tid gjeldende smittevernråd.

Fra 3. mai er fullvaksinerte unntatt fra smittekarantene. Man regnes som fullvaksinert fra én uke etter andre vaksinedose. Men vaksinerte skal altså overholde samme smittevernregler som ikke-vaksinerte.

* Hold ut

* Hold avstand

* Begrens antall du omgås med fritiden