Test deg hvis du merker koronasymptomer

I forrige uke var det i Åsnes 97 personer som testet positivt for Covid-19. Dette omfatter både PCR-tester tatt på teststasjon og selvtester registrert på nett.

 

Teststasjonen er nå på Åsnes legesenter, og vi ser en markant nedgang i antall smittede som registreres. Selv om samfunnet har åpnet igjen, er ikke Covid-19 borte, og det er grunn til å tro at mange smittetilfeller ikke registreres.  Vi oppfordrer alle som merker koronasymptomer til å teste seg.

Selvtester deles ut i hovedinngangen på Åsnes rådhus hverdager mellom kl. 13 og 15. Dette gjelder ut mars måned.

Ved Åsnes legesenter kan man få utført koronatest mandag-torsdag kl. 15.00-16.30 og fredag kl. 15.00-16.00. I samme tidsrom kan man hente selvtester samme sted.

Viktigheten av å registrere seg kan kanskje ikke virke så avgjørende for en enkeltperson, men for samfunnet er den viktig. Ordningen med egenregistrering av positivt testresultat er nyttig fordi:

· Den bidrar til at kommunen kan ha en bedre oversikt over smittesituasjonen i eget område.

· Den gir kommunen mulighet til å nå ut med informasjon og veiledning direkte til dem som registrerer en positiv test.

· Den bidrar til at Helsedirektoratet kan følge med på smitteutviklingen nasjonalt.

Hvis du tester positivt på selvtest for Covid-19, registrerer du det her: https://pasient.remin.no/aasnes