Fritidskassen Åsnes

Fritidskassen er for barn og unge fra 1. klasse til og med 19 år som lever i familier med periodevis eller langvarig vanskelig økonomi. Ordningen skal dekke utgifter for deltakelse i faste, organiserte fritidsaktiviteter. Søknadsprosessen er rask og enkel, siden vi forvalter Fritidskassen med stor tillit til deg som søker. 

Tegning av to barn som leker med en ball. Logoen til Bufdir. - Klikk for stort bilde

Hvem kan søke?

Foresatte kan søke på vegne av sitt barn. 

 

Hvor mye kan man søke om? 

Man kan søke om å få dekket utgifter for inntil 2000 kroner per barn per halvår. 

 

Hva dekkes av ordningen? 

Ordningen kan dekke kontingenter, treningsavgifter, cuper, turer, utstyr m.m.  Merk at ingen penger utbetales direkte til den som søker. Tilskuddet går direkte til lag/forening eller butikk etter faktura. For kjøp av utstyr avtales det nærmere etter at søknaden er behandlet. 

 

Hva kreves?

Det kreves ingen dokumentasjon i forbindelse med søknaden. 

 

Søknadsfrist? 

Fritidskassen Åsnes har for skoleåret 2023/2024 50.000,- kroner å dele ut. Søknader behandles fortløpende til potten i ordningen er tom. 

 

Hvordan søker du?

  • Ved å fylle ut dette skjemaet
  • Husk å ha med informasjon om hva du søker om og hva det koster.
  • Ved søknad om å få dekket treningsavgift, kontingent og andre faktura må vi ha eksakte beløp. Vi kan dessverre ikke dekke faktura som allerede er betalt.

 

Gitte Jørgensen Aarum er saksbehandler og kan kontaktes på fritidskassen@asnes.kommune.no