Badeplasser

Husk å rydde og ta med/kaste søppel slik at stranda holder seg er ren og fin i sommer. God badesommer!

Nergrenda strand

Åsnes største badeplass, 300 meter sandstrand, grøntareal/plen, over 100 parkeringsplasser, volleyballbane, seks treningsapparater, båtutkjøring, badeflåte, livbøye, gapahuk med 20 sitteplasser og bord, to bålplasser, grill, fire store rastebord, en utedo, 1 km tursti med to store rastebord, kommunal søppeltømming. Kirkekretsen Vel drifter plassen, private grunneiere.

KART

  

Baksjøen

Sandstrand, badebrygge, 1 toalett, barnevennlig, kommunal søppeltømming, ca. 50 parkeringsplasser. Valset vel er behjelpelig med rydding etc.

KART

    

 

Kulpen

Sandstrand, barnevennlig, ca. 10 parkeringsplasser, skiftebu, toalett.

KART

   

 

Vermundsjøen

Ved Vermundsjøen er det sandstrand, toalett, søppeldunker og en stor grill samt bord (type rasteplass-bord).  Ansvarlig for badeplassen er Vermundsjøen Velforening

Kommunal søppeltømming, badebrygge, god plass til parkering.

KART

 

 

Velta badeplass

Sitteplasser, rastebord, grillplass, gapahuk, utedo, badebrygge og livredningsbøye.

Sand og grus på badeplassen. Parkeringsplass.

Ansvarlig: Velta Velforening

KART

 

Færder

Sandstrand/kommunal søppeltømming/mulighet for båtslipp/ca 20 parkeringsplasser.

KART

  

 

Myrmoen

Sandstrand/turstier/50 parkeringsplasser.

KART

 

Vannkvalitet sommeren 2023

Vannkvaliteten er god på alle stedene som ble målt i Kongsvingerregionen i uke 24. Temperaturen i innsjøene lå mellom 17 og 23°C. Glomma hadde også god badevannstemperatur på 16 til 18 °C denne uka.

I Åsnes er det tatt prøver på Baksjøen, Nergrenda, Kulpen, Færder og Haugsmølla i uke 24. I uke 25 ble det tatt prøver på Vermundsjøen. Alle disse stedene viser vannprøvene at for de parametrene som måles, er måleresultatene under grenseverdiene. Vannkvaliteten er dermed god.

Det er ønskelig at publikum er oppmerksomme på svømmekløe og forekomst av alger.  

Svømmekløe: Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

Alger: Oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) kan forekomme i ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse organismene kan produsere flere typer toksiner. Dersom vannet er grønt, rødt eller brunt kan det være en algeoppblomstring og bading bør unngås.