Turstier

Turstier i området Flisa – Vestre Gjesåsvei og Sjølivegen

På dette kartet finner du alle stiene i Kjølaberget, Haslåa, Hollarberget og Skjeppåsen. Dessuten Kjerkevegen fra Såset til Sjøli. Her er også traseen til sykkelnedfarten i Kjølaberget tegnet inn med lilla farge. 

Kartene nedenfor er «utklipp» fra dette kartet.

 

Kjølaberget – Fem merkede stier

I kartet over Kjølaberget er det tegnet inn fem turstier. Den korteste er på 0,8 km og den lengste er 6,7 km. Stiene er merket med fargene rød, grønn, gul, blå og oransje.

 

Kjølaberget – Fem merkede stier: Kjempestein ved østre oransje sti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjølaberget – Fem merkede stier: Utsiktstårn ved vestre oransje sti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjølaberget – Fem merkede stier: Utsikt mot vest og Nergrenda sett fra rød sti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haslåa/Hollarberget – 8-tallsrunden

Stien er blåmerket. Starter man ved Maskindammen, følger man veien 500 m til «8-tallet» begynner.

Terrenget er lite kupert. Egner seg for dem som ikke vil gå i bratt terreng. I nordvest følger stien Haslåa i ca. 1,5 km.

 

Haslåa/Hollarberget – 8-tallsrunden: Parti fra Haslåa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haslåa/Hollarberget – 8-tallsrunden: Eksempel på merking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haslåa/Hollarberget – 8-tallsrunden: Rester av damanlegget til Svennebykverna.

 

 

 

 

 

 

 

Skjeppåsen – umerkede stier

Stiene i Skjeppåsen er ikke fargemerket. Stiene som er merket brune på kartet er tydelige i terrenget.

Skjeppåsen: Ruggarsteinen

 

 

 

 

 

Skjeppåsen – umerkede stier: Baksjøen.

Fant du det du lette etter?