Turstier

Turstier i området Flisa – Vestre Gjesåsvei og Sjølivegen

På dette kartet finner du alle stiene i Kjølaberget, Haslåa, Hollarberget og Skjeppåsen. Dessuten Kjerkevegen fra Såset til Sjøli. Her er også traseen til sykkelnedfarten i Kjølaberget tegnet inn med lilla farge. 

Klikk for stort bilde

Kartene nedenfor er «utklipp» fra dette kartet.

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

Kjølaberget – Fem merkede stier

I kartet over Kjølaberget er det tegnet inn fem turstier. Den korteste er på 0,8 km og den lengste er 6,7 km. Stiene er merket med fargene rød, grønn, gul, blå og oransje.

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bildeKjølaberget – Fem merkede stier: Kjempestein ved østre oransje sti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeKjølaberget – Fem merkede stier: Utsiktstårn ved vestre oransje sti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeKjølaberget – Fem merkede stier: Utsikt mot vest og Nergrenda sett fra rød sti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haslåa/Hollarberget – 8-tallsrunden

Stien er blåmerket. Starter man ved Maskindammen, følger man veien 500 m til «8-tallet» begynner.

Terrenget er lite kupert. Egner seg for dem som ikke vil gå i bratt terreng. I nordvest følger stien Haslåa i ca. 1,5 km.

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bildeHaslåa/Hollarberget – 8-tallsrunden: Parti fra Haslåa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeHaslåa/Hollarberget – 8-tallsrunden: Eksempel på merking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeHaslåa/Hollarberget – 8-tallsrunden: Rester av damanlegget til Svennebykverna.

 

 

 

 

 

 

 

Skjeppåsen – umerkede stier

Stiene i Skjeppåsen er ikke fargemerket. Stiene som er merket brune på kartet er tydelige i terrenget.

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bildeSkjeppåsen: Ruggarsteinen

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeSkjeppåsen – umerkede stier: Baksjøen.