Om Åsnes kulturskole

Tilbudene i Åsnes kulturskole er rettet mot barn og unge i alderen 6 til 19 år. Voksne kan søke om plass, men det er barn og unge som blir prioritert.

Undervisningen foregår i tilknytning til de ulike skolene i kommunen og på Flisa Ungdomshus. Vi forsøker å legge til rette for at elevene får undervisning på den skolen de tilhører, enten i løpet av skoledagen/SFO-tiden eller på ettermiddag/kveld.

Åsnes Musikkskole ble startet i 1978. I 2000 ble navnet endret til Åsnes kulturskole. Kulturskolen ønsker å være med på å skape en meningsfylt fritid for barn og unge i kommunen. Kulturskolen gir mulighet for fordypning i musikk og kulturfag ut over det grunnskolen kan tilby. Et tilpasset opplegg for hver enkelt elev åpner for elevutfoldelse og kreativitet. Kulturskolen byr på en kulturfaglig kompetanse som er verdifull for kommunen.