Piano/keyboard

Pianoelever får enetimer på 30 min eller duotimer på 45 minutter, som regel etter skoletid.

Eleven får opplæring i å spille etter noter, besifring og gehør. I tillegg inneholder undervisningen temaer som spilleteknikk, øveteknikk, lytting, improvisasjon, komponering, musikkhistorie og konsertspilling. Etter hvert kan eleven fokusere mer på ett av temaene. 

Pianoelevene oppfordres til samspill. Det er ikke noe fast tilbud for pianogrupper, men opplæringen tilrettelegges så du kan være med på å spille i band, i korps eller med andre pianister.