Slagverk

Velger man slagverk, foregår opplæringen primært på trommesett, men det er også mulig å få opplæring som er mer korpsrettet.

Dette foregår i samarbeid med Åsnes Barne- og Ungdomskorps.

Etter hvert som man har spilt litt, er det mulighet for å prøve seg på samspill i band og eventuelt korps.