Leie av Rådhuskinoen kulturhus

Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale. Utleie som krever ekstra renhold på kveld og i helger, belastes leietaker. Utleieprisen kan økes i spesielle tilfeller.

                                 

                                                            

              

 
UTLEIEPRISER VED RÅDHUSKINOEN KULTURHUS Per gang
Husleie for møter og arrangement kun rettet mot barn og unge, varighet inntil 4 timer: 1070,-
Husleie for inntil 4 timer (for andre enn arrangement kun rettet mot barn og unge) er leieprisen + 5% av brutto billettomsetning inkl mva   1590,-
Kommersielle leietakere betaler en leiepris + 5 % av bruttobillettomsetning inkl. mva.  2650,-
Kommersielle arrangement uten billettinntekter:  5290,-

                           

.
Kinovestibyle   
Husleie for arrangement inntil 4 timer           540,-
Kommersielle leietakere, varighet inntil 4 timer     1070,-

                 

Formidlingsavgift for billettsalg via biblioteket, kinokiosk og e-billett: Kr 10,00 pr. solgt billett. 

 

 Utleie utstyr, scene-, lyd- og lysteknikk

Teknisk utstyr kan leies ut til arrangement i kulturhuset som en del av husleieavtalen, med en startpris på kr. 750,- med tillegg av en prosentsats pålydende 5 % av brutto billettomsetning inkl. mva.

Prosentsatsen reguleres etter omfang av bruk av teknisk utstyr. 

Fant du det du lette etter?