Leie av Rådhuskinoen kulturhus

Utleiepriser ved Rådhuskinoen Kulturhus.


 

Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale. Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene. Utleieprisen kan økes ved spesielle tilfeller.  Pr gang
Husleien for møter og arrangement kun rettet mot barn og unge. Varighet inntil 4 timer.  1140,00 
Husleie for inntil 4 timer (for andre en arrangement kun rettet mot barn og unge) er leiepris + 5% av brutto billettomsetning inkl. mva  1680,00 
Kommersielle leietakere betaler en leiepris + 5 % av bruttobillettomsetning inkl. mva.  2810,00
Kommersielle arrangement uten billettinntekter betaler: 5600,00
Kinovestibyle Pr gang
Husleie for arrangement inntil 4 timer 580,00
Kommersielle leietakere, varighet inntil 4 timer 1140,00
Formidlingsavgift for billettsalg. Billettsalg via biblioteket, kinokiosk og e-billett  
Avgift pr solgte kulturbillett. 15,00
Utleie utstyr, scene lyd og lysteknisk  
Teknisk utstyr kan leies ut til arrangement i Kulturhuset som en del av husleieavtalen, med en startpris på kr. 750,- med tillegg av en prosentsats inntil 5 % av brutto billettomsetning inkl. mva. Prosentsatsen reguleres etter omfang av bruk av teknisk utstyr      

Kontaktinfo

Odd Skramstad
Leder
E-post
Telefon 62 95 66 07
Mobil 911 89 313