Strømstøtte for lag og foreninger juli - desember 2023 − Søknadsfrist 28. februar

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte for lag og foreninger.

. - Klikk for stort bilde 

Søknadsfristen er 28. februar klokka 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er juli - desember 2023.

I vår region betyr det i praksis siste kvartal 2023. For tredje kvartal 2023 er det kun prisområde NO2 (Kristiansand) som kan søke strømstøtte (bare for forbruk i august og september). Ingen av de andre prisområdene hadde høye nok strømpriser til å motta strømstøtte for denne perioden. 

Før du begynner utfyllingen trenger du å ha strømfakturaene for de aktuelle månedene klare. Disse skal legges med som vedlegg til søknaden.

Du bruker Bank-ID for å logge deg inn. Du trenger også foreningens organisasjonsnummer og bankkontonummer.

Informasjon om strømstøtte for lag og foreninger finner du her