Nettfondet

Nettfondet (Stiftelsen Hedmark Energi Nettinvesteringsfond) har som formål å finansiere investeringer i distribusjonsnett for fremføring av kraft i følgende kommuner: Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal.

Tiltak som kan få støtte

Nettfondet kan gi støtte til både fastboende privathusholdninger og til næringsdrivende. Søknad må være anbefalt av kommunen og i tråd med kommunens planverk.

For organisert utbygging av hyttefelt ytes i alminnelighet støtte kun for sikringsstørrelse til og med 63A.

Støtte kan kun ytes i forbindelse med tilknytning til distribusjonsnett innenfor de elleve kommunene som nevnt ovenfor, og kun når tilknytningen medfører at det må betales anleggsbidrag.

 

Søknad sendes:

Nettfondet
Postboks 4100
2307 HAMAR

Søknadsskjema (PDF, 138 kB)

 

Vedtekter  (PDF, 559 kB)