Søk om alminnelig skjenkebevilling

Du må søke om og få skjenkebevilling dersom du ønsker å skjenke alkohol på serveringsstedet ditt.

Kontaktinfo

May Grete Skolegården
Konsulent
E-post
Telefon 62 95 66 29
Mobil 91 74 62 64