2021

Fra virksomhetsåret 2021 er årsmeldingen delt inn i fire deler: Årsberetning, årsregnskap, sektorenes årsrapport og revisjonsberetning.

Årsberetning 2021 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2021 (PDF, 3 MB)

Sektorenes årsrapport 2021 (PDF, 3 MB)

Revisjonsberetning 2021 (PDF, 146 kB)

Artikkelliste