2023

Fra virksomhetsåret 2021 er årsmeldingen delt inn i fire deler: Årsberetning, årsregnskap, sektorenes årsrapport og revisjonsberetning.

Årsberetning 2023 (PDF, 2 MB)

Årsregnskap 2023 (PDF, 5 MB)

Sektorenes årsrapport 2023 (PDF, 692 kB)

Uavhengig revisors beretning 2023 (PDF, 562 kB)