Budsjett og økonomiplaner

Budsjett 2020 - Handlingsprogram og økonomiplan 2020- 2023  (PDF, 4 MB)

 

Budsjett 2019 - Handlingsprogram og økonomiplan 2019- 2022 (PDF, 4 MB)