Budsjett og økonomiplaner

Budsjett 2023 - Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 (PDF, 6 MB)

 

Budsjett 2022 - Handlingsprogram og økonomiplan 2022- 2025 (PDF, 5 MB)

 

Budsjett 2021 - Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 6 MB)

 

Budsjett 2020 - Handlingsprogram og økonomiplan 2020- 2023  (PDF, 4 MB)

 

Budsjett 2019 - Handlingsprogram og økonomiplan 2019- 2022