Kommunale eiendomsavgifter

Åsnes kommune tilbyr avtale om månedlig faktura for kommunale eiendomsavgifter, i tillegg til halvårlig fakturering med forfall 30. april og 30. oktober, som er standard avtale.

Eiendommer med gebyr under kr 2500,- pr. år vil fortsatt bli fakturert med to terminer årlig. Disse vil ikke få tilbud om månedlig faktura.

Du kan selv velge hvilken løsning du ønsker og som passer best for deg og din husstand. Merk at ved inngåelse av månedlig fakturering MÅ man være à jour med tidligere terminer – dette er et absolutt krav.

Ved valg av månedlig faktura skal avtalegiro benyttes. Dette må opprettes av kunden selv i egen nettbank eller ved å ta direkte kontakt med egen bankforbindelse for bistand til inngåelse av avtale.

Det er mulig å tegne avtale med banken om opprettelse av e-faktura eller avtalegiro for betaling av tjenesten. Se mer om dette her.

Avtale om månedlig faktura gjøres ved å kontakte Anita Henriksen i Åsnes kommune på e-post: eiendomsavgifter@asnes.kommune.no eller på telefon 473 61244.

Det kan kun inngås avtale med oppstartdato 1.1. eller 1.7. i kalenderåret. Avtaler som inngås i løpet av året vil således tre i kraft fra nærmeste halvår.

Kunder med kommunalt vann og avløp vil få lavere faktura i januar og februar. Dette på grunn av at forskudd for inneværende år ikke vil være med på faktura før årsoppgjør kjøres i mars måned.

Det gjøres også oppmerksom på at mislighold av avtalen om månedlig faktura kan medføre automatisk avslutning av avtalen. Da settes man tilbake til to årlige terminer ved neste halvårsskifte.

Avgiftenes størrelse fastsettes i kommunestyrets møte i desember under behandling av budsjettet for det kommende året.

 

Disse avgiftene er samlet i et dokument som kalles "betalingssatser". Noen velger å kalle det "gebyrregulativ". Andre igjen snakker om "priser" eller "avgifter".

Dette dokumentet er tilgjengelig ett trinn lenger fram i nettsidestrukturen, men ettersom du likevel har tatt deg hit, kan du klikke her for å se dokumentet med de mange navn. (PDF, 772 kB)

Har du spørsmål – ta kontakt på telefon 473 61244

Kontaktinfo

Økonomiavdelingen
E-post
Telefon 62 95 66 00