Skatt og innkreving

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne dato er det ikke skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

 

Oppgaver som overføres til Skatteetaten 1. november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Har du en sak under behandling 1. november, blir denne automatisk overført til Skatteetaten.

Alle henvendelser må fra denne dato rettes til Skatteetaten på telefon 800 80000 eller på www.skatteetaten.no

Skatteetaten hjelper til med

Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue og gjeld

Beregning av skatten

Skattekort eller utskreven forskuddsskatt

Skatteoppgjør, ligning, etc.

Folkeregister

Skatteoppkreveren i Åsnes takker innbyggerne og arbeidsgivere for samarbeidet og ønsker lykke til med deres videre samarbeid med Skatteetaten.

Oppgavene som blir igjen i kommunen er eiendomsskatt, kommunale avgifter og annen kommunal innfordring.

     

Innkreving av kommunale avgifter og krav

Henvendelser vedrørende innbetalinger rettes til økonomiavdelingen i kommunen.
Hvis et inkassovarsel sendt fra Åsnes kommune ikke blir betalt innen fristen, kan kravet bli sendt til Lindorff AS for innfordring. Går kravet til inkasso, må man i tillegg til hovedkravet betale inkassosalær og forsinkelsesrenter. Går kravet til rettslig inndrivelse påløper med andre ord ytterligere kostnader.

Områdene dette gjelder er:

* Kommunale barnehager og SFO

* Egenandel hjemmetjenester

* Opphold sykehjem

* Husleie

* Tvangsmulkter gitt av kommunen

* Saksbehandlingsgebyr

* Andre krav fra kommunen

 

Eiendomsgebyr har legalpant i eiendommen. Dette betyr at gebyrene kan inndrives før tinglyst pant. Ved skyldige eiendomsgebyr kan kommunen velge å begjære tvangssalg av eiendommen. 

Kontaktinfo

Økonomiavdelingen
E-post
Telefon 62 95 66 00