Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse må foreligge før bygg kan tas i bruk.