Riving

Hvilke rivearbeider er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Les mer i denne veilederen. (PDF, 397 kB)