Åsneshallen

Åsneshallen sto ferdig 21. oktober 1979 og var et ordentlig løft for idretten. I tillegg fungerer hallen som en storstue for kulturaktiviteter.

Byggingen av Åsneshallen var et samarbeidsprosjekt der Hedmark Fylkeskommune og Åsnes kommune finansierte en halvpart hver. I dag er Åsnes kommune eneeier av hallen.

Kontakt vaktmester og renhold: Geir Arne Moe, mobil 911 45 852

Kontakt booking: asneshallen@asnes.kommune.no

Besøksadressen til Åsneshallen er Idrettsvegen 24, Flisa.

 

Utleiekalender for Åsneshallen

 

 

ÅSNESHALLEN – BRUKS- OG UTLEIEREGLER 2023/2024

 

1) Prioritering av leietakerne

Utleie til kommersielle tiltak må ikke skje til fortrengsel for frivillige kultur- og fritidsaktiviteter.  

Videregående skole og grunnskolen skal på likefot ha fortrinnsrett til bruk av hallen innenfor rammen av skoletid.

Leietakerne prioriteres dermed slik:

  1. Videregående skole og grunnskolen
  2. Lag og foreninger
  3. Andre leiere

 

Videre prioritering er: 

  • barn og unge prioriteres foran voksne
  • lag i serie prioriteres foran treningspartier
  • innenbygds lag prioriteres foran utenbygds lag
  • lag prioriteres foran privatpersoner
  • inne-idretter prioriteres foran uteidretter
  • de som søker om leieavtale for hel sesong (fra høst til vår) prioriteres foran de som kun søker avtale for deler av sesongen
  • utleie av hele (1/1) hallen prioriteres foran utleie av halv (1/2) hall som igjen prioriteres foran utleie av kvart (1/4) hall 

 

2) Leie og avbestilling

Langtidsleie – det kan søkes om å leie hallen i hele eller lengre perioder av sesongen. Søknadsfrist er 1. august 2023.

Kortidsleie – etter at langtidsleien er fastsatt kan det søkes om leie av hallen i de periodene som er ledige.    Søknadsfrist for korttidsleie er minimum tre arbeidsdager før ønsket leietid.

Oversikt over ledig tid finnes i utleiekalender for Åsneshallen her.  

Leietiden inndeles i timer og halvtimer, og eventuelt dager når leietiden er over sju timer pr. dag. 

Leien faktureres etterskuddsvis hvert kvartal.  

Avbestilling – avtalt leietid må avbestilles senest fem arbeidsdager før tildelt tid. Hvis ikke, faktureres tiden.   

Alle søknader om leie og avbestillinger må være skriftlige og sendes pr e-post til:  

asneshallen@asnes.kommune.no                 

 

3) Bruksregler

Hallen er tilgjengelig for leietaker i den avtalte leietiden. Garderober som leies sammen med hallen er tilgjengelige 15 minutter før og 15 minutter etter avtalt leietid i hallen. 

Ved leie av kun garderober er de kun tilgjengelige i den avtalte leieperioden.

Leietaker plikter å følge vanlige normer for ro og orden og anvisninger fra tilsynsvakter og representanter fra huseier Åsnes kommune.

Leietaker er ansvarlig for å erstatte skader som han/hun forvolder på utstyr og lokaler som ikke skyldes vanlig slitasje og bruk.  Slike skader må straks meldes til tilsynsvakt.

Leietaker skal påse at lokalene forlates i ryddet stand.  Dette betyr at utstyr må ryddes på plass etter bruk, og papir, flasker og annet avfall må hives i søpla.

Siste leietaker på kveldstid må avslutte sin aktivitet i hallen senest kl. 22.00 og være ute av garderober og bygg senest kl. 22.15. 

 

4) Kontaktinformasjon

 Eventuelle spørsmål kan sendes pr e-post til: asneshallen@asnes.kommune.no

Oversikt over ledig/opptatt tid i hallen finnes i utleiekalenderen

 

 

  LEIETAKERELeie av hallLeie av dusj, garderobe
ASkoler i Åsnes kommunePr timePr time
1Hall 1/1, inkl dusj og garderobe260,- ekskl. mvaInkludert
BLag, foreninger, andrePr timePr time
1Leie av 1/1 hall, ekskl. dusj og garderober260,- ekskl. mvaTillegg
2Leie av 1/2 hall, ekskl. dusj og garderober170,- ekskl. mvaTillegg
3Leie av 1/4 hall 1/4, ekskl. dusj og garderober 130,- ekskl. mvaTillegg
4Tillegg for leie av dusj og garderoberX210,- ekskl. mva
CLag, foreninger, andre – KUN GARDEROBERPr timePr time
1Leie av inntil to garderober og én dommergarderobeHall-tid inngår ikke240 kr ekskl. mva
DLag, foreninger - ARRANGEMENT under sju timerPr timePr time
1Leie av 1/1 hall inkl. tribuner, ekskl. dusj og garderober300,- ekskl. mvaTillegg
2Tillegg for leie av dusj og garderoberx210 eks mva
ELag, foreninger – ARRANGEMENT over sju timerPr dag Pr dag
1Leie av 1/1 hall, inkl. tribuner, ekskl. dusj og garderober1960,- ekskl. mvaTillegg
2Tillegg for leie av dusj og garderoberx400,- ekskl. mva
FAndre leietakere - ARRANGEMENT under sju timerPr timePr time
1Leie av 1/1 hall, inkl tribuner, ekskl. dusj og garderober330 ekskl. mvaTillegg
2Tillegg for leie av dusj og garderoberx240,-
GAndre leietakere – ARRANGEMENT over sju timerPr dagPr dag
1Leie av 1/1 hall inkl. tribuner2 240,- ekskl. mvaTillegg for dusj og garderober
2Tillegg for leie av dusj og garderoberx500 kr ekskl. mva

 

 

Søknadsskjema for leie av Åsneshallen (DOCX, 23 kB)

Skjemaet er pt ikke elektronisk, men det kommer.