Åsneshallen

Åsneshallen sto ferdig 21. oktober 1979 og var et ordentlig løft for idretten. I tillegg fungerer hallen som en storstue for kulturaktiviteter.

Byggingen av Åsneshallen var et samarbeidsprosjekt der Hedmark Fylkeskommune og Åsnes kommune finansierte en halvpart hver. I dag er Åsnes kommune eneeier av hallen.

Åsneshallen driftes i dag gjennom samarbeidsavtaler mellom Åsnes kommune, Flisa AIL og Puls Flisa.

Kontakt vaktmester og renhold: Geir Arne Moe, mobil 911 45 852

Kontakt booking: asneshallen@asnes.kommune.no

Besøksadressen til Åsneshallen er Idrettsvegen 24, Flisa.

 

Utleie av Åsneshallen

Åsnes kommune har konkurranseutsatt bookingtjenesten for utleie av Åsneshallen. Flisa Allianseidrettslag er valgt som leverandør av tjenesten.

 

Utleiekalender for Åsneshallen

 

 

 

ÅSNESHALLEN – BRUKS- OG UTLEIEREGLER 2022/2023

 

1) Prioritering av leietakerne

Utleie til kommersielle tiltak må ikke skje til fortrengsel for frivillige kultur- og fritidsaktiviteter.  

Videregående skole og grunnskolen skal på likefot ha fortrinnsrett til bruk av hallen innenfor rammen av skoletid.

Leietakerne prioriteres dermed slik:

  1. Videregående skole og grunnskolen
  2. Lag og foreninger
  3. Andre leiere

 

Videre prioritering er: 

  • barn og unge prioriteres foran voksne
  • lag i serie prioriteres foran treningspartier
  • innenbygds lag prioriteres foran utenbygds lag
  • lag prioriteres foran privatpersoner
  • inne-idretter prioriteres foran uteidretter
  • de som søker om leieavtale for hel sesong (fra høst til vår) prioriteres foran de som kun søker avtale for deler av sesongen
  • utleie av hele (1/1) hallen prioriteres foran utleie av halv (1/2) hall som igjen prioriteres foran utleie av kvart (1/4) hall 

 

2) Leie og avbestilling

Langtidsleie – det kan søkes om å leie hallen i hele eller lengre perioder av sesongen. Søknadsfrist er 1. august 2022.

Korttidsleie – etter at tid for langtidsleie er fastsatt kan det søkes om leie av hallen i de periodene som er ledige. 

Oversikt over ledig tid finnes i utleiekalender for Åsneshallen her.  

Søknadsfrist for korttidsleie er minst 3 arbeidsdager før ønsket leietid.

Leietiden inndeles i timer og halvtimer, og eventuelt dager.  Leien faktureres etterskuddsvis hvert kvartal.  

Avbestilling – avtalt leietid må avbestilles senest 5 arbeidsdager før tildelt tid. Hvis ikke faktureres tiden.   

Alle søknader om leie og avbestillinger være skriftlige og sendes pr e-post til:  

asneshallen@asnes.kommune.no                 

 

3) Bruksregler

Hallen er tilgjengelig for leietaker i den avtalte leietiden. Garderober som leies sammen med hallen er tilgjengelige 15 minutter før og 15 minutter etter avtalt leietid i hallen. 

Ved leie av kun garderober er de kun tilgjengelige i den avtalte leieperioden.

Leietaker plikter å følge vanlige normer for ro og orden og anvisninger fra tilsynsvakter og representanter fra huseier Åsnes kommune.

Leietaker er ansvarlig for å erstatte skader som han/hun forvolder på utstyr og lokaler som ikke skyldes vanlig slitasje og bruk.  Slike skader må straks meldes til tilsynsvakt.

Leietaker skal påse at lokalene forlates i ryddet stand.  Dette betyr at utstyr må ryddes på plass etter bruk, og papir, flasker og annet avfall må hives i søpla.

Siste leietaker på kveldstid må avslutte sin aktivitet i hallen senest kl. 22.00 og være ute av garderober og bygg senest kl. 22.15. 

 

4) Kontaktinformasjon

 Eventuelle spørsmål kan sendes pr e-post til: asneshallen@asnes.kommune.no

Oversikt over ledig/opptatt tid i hallen finnes i utleiekalenderen

 

 

  

LEIETAKERE

Sats 2022

Kr inkl mva

Sats 2022

Kr eks mva

A

Skoler i Åsnes kommune

Pr time

Pr time

1

Hall 1/1, inkl dusj og garderobe

 

230

B

Lag, foreninger, andre

Pr time

Pr time

1

Hall 1/1, leie av dusj og garderober kommer i tillegg

287,50

230

2

Hall 1/2, leie av dusj og garderober kommer i tillegg

187,50

150

3

Hall 1/4, leie av dusj og garderober kommer i tillegg

137,50

110

4

Tillegg for leie av dusj og garderober

237,50

190

C

Lag, foreninger, andre – KUN GARDEROBER

Pr time

Pr time

1

Kun garderober, 2 ordinære og 1 dommergarderobe

262,50

210

D

Lag, foreninger - ARRANGEMENT

Pr time

Pr time

1

Hall 1/1, inkl tribuner,

leie av dusj og garderober kommer i tillegg

337,50

270

2

Tillegg for leie av dusj og garderober

237,50

190

E

Lag, foreninger – HELDAGS ARRANGEMENT

Pr dag (over 7 t)

Pr dag (over 7 t)

1

Hall 1/1, inkl tribuner

Leie av dusj og garderober kommer i tillegg

2 225

1 780

2

Tillegg for leie av dusj og garderober hel dag

450

360

F

Andre leietakere - ARRANGEMENT

Pr time

Pr time

1

Hall 1/1, inkl tribuner

Leie av dusj og garderober kommer i tillegg

375

300

2

Tillegg for leie av dusj og garderober

262,50

210

G

Andre leietakere – HELDAGS ARRANGEMENT

Pr dag (over 7 t)

Pr dag (Over 7 t)

1

Hall 1/1 inkl tribuner

Leie av dusj og garderober kommer i tillegg

2 537,50

2 030

2

Tillegg for leie av dusj og garderober

562,50

450

 

 

Søknadsskjema for leie av Åsneshallen (PDF, 115 kB)

Skjemaet er pt ikke elektronisk, men det kommer.