Formålsbygg, park og grøntanlegg

Formålsbyggene omfatter Åsnes sykehjem, Sønsterud bofelleskap, Rådhuset og omsorgs-boliger, skoler, barnehager, lege/helsestasjon, ungdomshus, dagsenter.

Vaktmestere/driftsteknikere har ansvaret for daglig oppfølging av drift- og vedlikeholds-oppgaver i bygningene og på tilhørende uteområder, og vedlikehold av kommunale park- og grøntanlegg (trafikk-øyer i Kaffegata, Skjoldmøya-parken, Maria-kirken, Utsikten m.m.) i sommerhalvåret.     

 

Kontaktperson vaktmestere/driftsteknikere:

Ledende vaktmester Per Åge Skolegården

Telefon: 992 88 666

Epost: PerAge.Skolegarden@asnes.kommune.no

 

Vakttelefoner:

Vi har ingen vaktordning, så ved akutt behov for bistand utenom ordinær arbeidstid, kontakt ledende vaktmester, eiendomssjef eller virksomhetsleder.

Ved heis-stopp eller hjelp til oppstart av strømaggregat – ring brannvesenets utrykningsleder tlf 952 08 339.

Store vannlekkasjer, akutte behov for snøbrøyting eller strøing – ring vakthavende på Veg, vann, avløp tlf 913 94 480.

 

 

Renholderne tar seg av daglig renhold og periodisk husvask i formålsbyggene.  På Åsnes sykehjem vasker også renholderne klær for pasientene.

 

Kontaktperson renholdere:

Ledende renholder Synnøve Heiberg, tlf 62956678, 62956954, e-post synnove.heiberg@asnes.kommune.no